• Intencje

  INTENCJE MSZALNE – 01.05. - 08.05.2016 R.

  NIEDZIELA 01.05 – VI Niedziela Wielkanocna

  6.45 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marioli i Tomasza Michalak z ok. urodzin
  8.00 - Za wstawiennictwem świętego Józefa z prośbą o Boże Błogosławieństwo w rodzinach członków Róży Różańcowej Mężczyzn i za ++ z tej Róży
  - Za wstawiennictwem świętego Józefa za Rzemieślników i ich rodziny, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę
  9.30 - SUMA - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo w
  rodzinie Paszko z ok. 50 r. urodzin Doroty Paszko
  - Za + żonę i matkę Annę Nisar w 15 r.śm., + syna Waldemara, rodziców z obu stron, siostrę Hildegardę, szwagra
  Henryka Jończyk, siostrę Otylię, szwagra Gotfryda Bonk, wnuka Adriana, szwagra Roberta Spałek
  i ++ z pokrewieństwa
  11.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci : Lilianna Hordes, Kacper Rejek, Nina Kremska, Leon Młotek, Miłosz
  Twardak oraz za dzieci przyjmujące Chrzest, za ich rodziców i rodziców chrzestnych
  - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo w rodzinie
  Kaczmarek ok. 25 r. ślubu Danuty i Joachima Kaczmarek oraz o pomyślne zdanie egzaminów
  15.00 - Szpital - Za + Henryka Woźnego w 15 r.śm. oraz ++ Zofię, Stanisława, Mariannę, Marcjannę, Weronikę i Tomasza Marchewków, Henryka Troninę, Helenę Woźny, Franciszkę i Adama Stasiaków, Marka Dworackiego i d.cz.
  16.15Godzina Święta
  17.00 - Za + męża Stanisława Borek w 6 r.śm., teściów Mariannę i Stanisława oraz szwagra Józefa

  PONIEDZIAŁEK 02.05 – wsp. św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

  6.30 - Do Świętej Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Błogosławieństwo Boże w dniu 85 r. urodzin Herberta i kolejnej rocznicy urodzin Jerzego
  - O Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla kleryka Wojciecha na czas rekolekcji i przyjęcia święceń
  diakonatu ( od Margaretek )
  17.30 - Nabożeństwo Majowe / Procesja
  18.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Hildegardy i Ewalda z ok. rocznicy ślubu
  - Za + matkę Zofię Pasoń w dniu urodzin, + ojca Jana w r. śm., syna i synową i d.cz.
  - Za ++ rodziców Michała i Karolinę, siostrę Wandzię, dziadków oraz teścia Józefa, szwagra Andrzeja
  - Za ++ koleżanki Ewę Wrona, Irenę Kwiecień, Małgorzatę Mencfel, Krystynę Kuchta, Władysławę Walas, Jadwigę
  Ginter, Elżbietę Łomzik, Edwardę Prokopczyk, Stanisławę Muszyńską, Joannę Adamską, ++ kolegów Zbigniewa
  Krupińskiego, Stanisława Oktawca, Janusza Skonieczkę, Józefa Zugrzyckiego i ++ nauczycieli z tego środowiska

  WTOREK 03.05 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  6.45 - Za + żonę Helenę Ledniowską, córkę Danutę, ++ rodziców Zofię i Wojciecha Ledniowskich, + ks.prałata Edwarda Ledniowskiego, ++ braci Stanisława, Władysława, Józefa, siostrę Marię, bratową Paulinę i teściów Annę
  i Franciszka Sołtysek
  8.00 - Za + męża Ewalda Klimosek w 4 r.śm., ++ rodziców Zofię, Jana Cebula, teściów Marię i Maksa Klimosek, szwagra Manfreda i Helmuta oraz + Krystiana w 2 r. śm., ++ pokrewieństwa z obu stron
  - Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Maniura, Anielę i Jana Kanz, rodziców chrzestnych Annę Strzelczyk i Eryka
  Maniura oraz ++ z rodzin Maniura, Kanz, Strzelczyk, Krawiec i d.cz.
  9.30 - Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski za Ojczyznę w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Niej oraz życie wieczne dla tych, którzy poświęcili dla Niej swoje życie
  - Za wstawiennictwem św. Floriana patrona hutników i strażaków w intencji pracowników i zarządu Huty
  Małapanew i ich rodzin oraz Strażaków naszej Gminy i ich rodzin
  11.00 - Za ++ rodziców Antoninę i Mariana Saneckich, Julię i Stanisława Dobry, ++ braci Jana i Andrzeja, bratową Teresę, ++ dziadków Grzymaków, Saneckich, Pszon, Dobry, ++ z pokrewieństwa i d.cz.
  - Za + córkę Lucynę Szuleka, ++ rodziców Justynę i Stanisława, brata Antoniego, bratową Wiesławę, bratanka
  Tomasza i ++ z rodziny
  16.15 - Nabożeństwo Majowe - Procesja
  17.00 - Za ++ Ewę i Jana, Bruna, Franciszka Konop i wszystkich ++ sąsiadów z ul. Brzeziny
  - Za + męża, ojca i dziadka Henryka Besztak w 12 r.śm., ++ rodziców Władysławę i Andrzeja i pokrewieństwo
  z rodziny Besztak

  ŚRODA 04.05 – wsp. św. Floriana, męczennika

  6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Rogowski i Jończyk
  - Za + bratową w r.śm., brata, męża Józefa, ojca Pawła, teściów, szwagra, za ++ z rodzin Nagły, Pęcherz, Cicheckich i Kieler
  - Za ++ rodziców Józefę i Michała Sykuła i ++ teściów Elżbietę i Józefa Kopacz, Irenę Chyra, Teresę Pinkosz, Józefa
  Tracz, ++ z rodziny z obu stron, ks. prałata Gerarda Kałuże i d.cz.
  17.30 - Nabożeństwo Majowe - Procesja
  18.00 - W języku niemieckim - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie z ok. 18 r. urodzin Jakuba Binkowskiego

  CZWARTEK 05.05 – 1 miesiąca

  6.30 - Za + męża i ojca Gerarda Prukop w 23 r.śm., za ++ rodziców i teściów, ++ siostry Annę, Agnieszkę oraz Elżbietę, szwagrów Alfonsa, Jerzego, za + szwagierkę Getrudę, za ++ siostrzeńców Pawła, Joachima oraz Erwina i d.cz.
  - Za + ojca Włodzimierza Kręskiego w 71 r.śm., matkę Felicję, męża Ireneusza, cioci Ireny, ++ siostry Krystynę
  i Hankę z mężami, + ks. prałata Gerarda Kałużę
  16.00 do 17.30 - Godzina Święta
  17.30 - Nabożeństwo Majowe
  18.00 - MSZA ŚWIĘTA Z PRZYJĘCIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
  - O Błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, braci i sióstr zakonnych
  oraz o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o Błogosławieństwo Boże dla Apostolatu Margaretka i Dzieła
  Modlitwy za Kapłanów Oremus

  PIĄTEK 06.05 – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba / 1 miesiąca

  6.30 - Za + siostrę Łucję Sosnowską w 19 r.śm., matkę Zofię, ojca Mikołaja i pokrewieństwo z obu stron
  - Za ++ rodziców Józefa i Annę Panicz, ++ szwagierki Jadwigę i Marię, szwagrów Gotharda, Romana, Henryka
  i Rudolfa
  16.30 - Szkolna - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Bożą z ok. 27 r. ślubu Małgorzaty i Jarosława Janickich oraz o Błogosławieństwo dla całej rodziny
  - Za + matkę i żonę Teresę Bil w 13 r. śm. oraz za ++ rodziców, teściów i wszystkich ++ z obu stron
  - Za + Stanisławę Sowa w dniu urodzin ( od sąsiadów z bloku )
  17.45 - Nabożeństwo Majowe
  18.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa Juruć z ok. 65 r. urodzin oraz o Bożą opiekę dla dzieci i wnuków
  - Za + ojca Kazimierza Olak w 9 r.śm., + mamę Jolantę Olak oraz ++ dziadków Marię i Ireneusza Paluszczak

  SOBOTA 07.05 – 1 miesiąca

  6.30 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Maryi oraz o Tryumf Niepokalanego Serca Maryi i wynagrodzenie Jej
  Niepokalanemu Sercu za obelgi przeciwko Jej dziewictwu
  - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Kamili Chmura i całej
  rodziny z ok. urodzin
  17.15 - Nabożeństwo Majowe
  18.00 - O wiarę głęboką, gorącą miłość wzajemną, zdrowie, opiekę, Błogosławieństwo i radość życia w rodzinach synów Bogumiła i Szymona Stonoga
  - Za ++ rodziców Stanisławę i Floriana Nowak, brata Mieczysława, dziadków z obu stron i pozostałych ++ z rodzin
  Nowak i Napieraj i d.cz.

  NIEDZIELA 08.05 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  6.45 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo z ok. 40 r. ślubu Marii i Stanisława Cichowskich oraz o Boże Błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
  8.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Zyzik, dzieci i ich
  rodzin
  - Za + mamę Ernę Warzecha z ok. urodzin
  9.30 - SUMA - Za ++ rodziców Elfrydę i Pawła Jończyk, za + męża Mariana Kupczyk, ++ braci Gintra i Leona,
  + bratową Janinę, ++ teściów, dziadków i d.cz.
  11.00 - Za wstawiennictwem św. bp Stanisława, dziękując Bogu za dzieci objęte modlitwą, prosząc dla nich o Dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski w codziennym życiu ( od Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci )
  14.00 - Niepełnosprawni - Za + Stanisława Tarnawskiego w dniu urodzin, jego rodziców Stanisławę i Jana, za ++ z rodziny Tarnawskich, Bachowskich i Kaglików
  15.00 - Szpital - Za + męża, ojca i dziadka Zbigniewa Urbaniak w r.śm., ++ rodziców Martę i Bolesława Kozłowskich, siostrę Marię i szwagra Bernarda Kita i dziadków z obu stron
  16.15 - Nabożeństwo Majowe
  17.00 - Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z rodzin Figurniak, Marud i d.cz

   

   

Intencje mszalne
wtorek 03 Maj 2016
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na k{tórą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Wtorek VI tygodnia okresu wielkanocnego, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
3 maja 2016r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara