• Intencje

  INTENCJE MSZALNE OD 16 DO 22 STYCZNIA
  Poniedziałek - 16 stycznia
  06:30 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II za czcicieli Miłosierdzia Bożego i w intencjach zanoszonych do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek.
  - Za ++ rodziców Józefa i Annę Panicz, Wincentego Matysiak, Gottharda Ko-loch, Karola Jendrzej i ks. prałata Gerarda Kałużę
  - Za + Pawła Golec w dniu urodzin, ++ rodziców Marię i Maksymiliana Golec i za ++ z pokrewieństwa

  Wtorek - 17 stycznia - wspomnienie św. Antoniego, opata
  06:30 - Za + męża, ojca i dziadka Bogdana Jeż w dniu urodzin, jego rodziców, braci i szwagrów
  - Za + męża i ojca Wacława i mamę Eugenię Brzózka
  - Za ++ rodziców Marię i Stnisława Hajto w rocznicę śmierci, + siostrę Eleonorę, szwagra Piotra, ++ z rodziny Hajto, Bul i ++ z pokrewieństwa

  Środa - 18 stycznia
  06:30 - Za + ojca Bolesława Sołtys w 13. rocznicę śmierci, mamę Genowefę, brata Wiesława, ++ z rodzin Sołtys, Kula i Kotarski
  - Za + Marię Kandora w 1. rocznicę śmierci
  - Za + matkę i babcię Marię w rocznicę śmierci, poległego ojca Franciszka, sio-strę Ritę, 4 szwagrów, rodziców Mariannę i Władysława, pokrewieństwo z bu stron oraz za ks. prałata Gerarda Kałużę

  Czwartek - 19 stycznia - wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
  06:30 - W 10. rocznicę ślubu Piotra i Elżbiety Zarębskich z prośbą o Boże błogosła-wieństwo i zdrowie w rodzinie
  - O rozstrzygnięcie trudnych spraw życiowych, uzdrowienie duchowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Magdaleny Kokot, jej dzieci i siostry Anety z rodziną
  - Za + Małgorzatę Nowak, Teresę Grudzka w 1. rocznicę śmierci oraz za + Mi-rosława Nowak oraz Eugeniusza Grudzka

  Piątek - 20 stycznia
  06:30 - Za + żonę Helenę Ledniowską, córkę Danutę, ++ rodziców Zofię i Wojciecha Ledniowskich, braci: ks. prałata Edwarda Ledniowskiego, Stanisława, Włady-sława, Józefa, siostry: Marię, Helenę, bratową Paulinę, bratanka Mariusza, te-ściów Annę i Franciszka Sołtysek
  - Za + Sylwię Wyborską (od chrzestnej Joli Biel z rodziną)
  - Za + Tadeusza Wierszak (od współlokatorów z ul. Dłuskiego 21)

  Sobota - 21 stycznia - wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
  06:30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę w rodzinie Gwiosda oraz w intencji dzieci i wnuków
  - Za + męża Tadeusza Bubień w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny
  17:15 Różaniec
  18:00 - Za ++ Elżbietę, Eugeniusza i Mieczysława Pakiet, Elżbietę i Jana Krzyżow-skich oraz wszystkich ++ z rodzin Pakietów i Krzyżowskich

  Niedziela - 22 stycznia
  06:45 - Za + ojca Karola i matkę Jadwigę, braci Józefa, Joachima, Karola, bratanka Ja-nusza, męża Alojzego, syna Antoniego, córkę Halinę, męża Horsta, ciocię Ger-trudę i Jana Zimniok i dziadków
  08:00 - Za ++ Jadwigę i Karola Halupczok, + Marię Cebula i ++ z rodziny
  - Za ++ rodziców Sławomira i Józefę Kosowskich w 1. i 6. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Kosowskich i Muzyków
  09:30 - Za ++ dziadków Klarę i Wilhelma Cichoń, Jana i Martę Olejnik, Krystynę i Waltera Olejnik oraz za dziadka Antoniego Łyjak
  11:00 - Za ++ dziadków Zofię i Jana Dziewulskich oraz Leonardę i Czesława Śliżewskich
  - Za + brata Arseniusza Lalic w rocznicę śmierci, + siostrę Danutę Samsel- Brysz w rocznicę śmierci, + ojca Józef Samsel, + mamę Bolesławę Lalic oraz wszystkich ++ z rodziny, pokrewieństwa i za dusze czyśćcowe
  15:00 Szpital: Za + Michała Łuczko, rodziców Stanisławę i Józefa Mentel, Zofię i Michała Łuczko, braci Stanisława i Mieczysława oraz 3 szwagrów
  16:15 Nieszpory
  17:00 - Za + mamę i babcię Martę Kempa, męża Piotra, ++ teściów, dziadków, ++ z rodziny Kępa, Wieczorek i dusze czyścowe.

Intencje mszalne
niedziela 22 Sty 2017
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na k{tórą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
III Niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Wincentego, św. Wincentego Pallottiego
22 stycznia 2017r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara