• Intencje

  INTENCJE MSZALNE 23.11 – 29.11.2015 R.

  PONIEDZIAŁEK 23.11

  6.30 - O Boże Błogosławieństwo, zdrowie dla brata Janusza i bratowej Danuty Orszulak z ok. urodzin
  - Za + Zygmunta Olbrot ( od rodziny Otrząsek i Furman z Jasła )
  - Za + mamę i babcię Janinę Wierną w 1 r. śm.
  17.00 - Za + Józefa Warzecha, ++ rodziców, krewnych z rodzin Warzecha i Niedźwiedź
  - Za ++ Roksanę i Mirosława Hordes oraz ++ sąsiadów z ul. Słowackiego 4a

  WTOREK 24.11 – wsp. św. męczenników Andrzeja Dunk-Lac, prezbitera i Towarzyszy

  6.30 - Za + Henrykę Marczak i d.cz.
  - Za + bratową Annę Gruszka w 10 r. śm., ++ z rodzin Gruszka, Kupski, Przybyła, Zimmermann oraz za Anetę, Bernadetę i Urszulę o potrzebne łaski
  18.00 - Za + matkę i babcię Elżbietę Powała w 21 r.śm., za ++ z rodziny i d.cz.
  - Za ++ Mariannę i Edwarda Miller oraz za + babcię Anielę Wacławiak

  ŚRODA 25.11 – wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

  6.30 - Za + Jadwigę Kurowską
  - Za + Janinę Kucharską oraz jej męża ( od przyjaciółek )
  - Za ++ rodziców Leokadię i Konrada Gajda i ++ z rodzin Przybyłek i Gajda
  18.00 - Za ++ w 30 dzień po śmierci : Mirosłąw Dudkowski, Piotr Kaźmierczak, Tomasz Kłysiński, Danuta Jarosz-Ogórek, Zofia Sordoń, Hildegarda Kondziela, Leokadia Gajda
  - Za ++ rodziców z obu stron Katarzynę i Stanisława Kucharski, 2 braci Jana i Stanisława, bratową Teresę, siostrzeńca Karola, Jadwigę i Stefana Krzępek, 2 szwagierki Mariannę i Barbarę, szwagra Mariana Balę, ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.

  CZWARTEK 26.11

  6.30 - Za + Stanisława Turowskiego ( od przyjaciół )
  - Za + Leokadię Nyckowską ( od sąsiadów z ul. 8 Marca 7a)
  18.00 - Gimnazjalna - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Patryka z ok. 18 r. urodzin
  - Za + syna Jacka w 2 r. śm.
  - Za ++ rodziców Władysława i Janinę Ciesielskich i braci oraz pokrewieństwo z obu stron

  PIĄTEK 27.11

  6.30 - Za + Tadeusza Zgłobica w dniu urodzin
  - Za + Marię Wiśniewską w 1 r.śm., ++ z rodzin Wiśniewskich, Szymańskich, Pytel i Wierny
  16.30 - Szkolna - Za ++ wujków Jerzego, Willego, Rudolfa Cichoń oraz za Herberta Olejnik
  - Za + Jerzego Michalaka w 2 r.śm., + Andrzeja Skulskiego i ++ z rodzin Michalaków, Skulskich i Matuszaków
  18.00 - Dziękują Bogu za Jego miłość i okazywane miłosierdzie, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Katarzyny Supel w 80 r. urodzin ( od dzieci )
  - Za + brata Mirosława Nowak i za wszystkich ++ kuzynów

  SOBOTA 28.11

  6.30 - Do Boga Ojca Wszechmogącego przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszkę o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, o błogosławieństwo Boże dla niej i nią rządzących oraz o beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda
  - Za + siostrę Annę Gola w r. śm. i d.cz.
  - Za + Leokadię Gajda ( od lokatorów bloku 15 ul. Powstańców Śląskich )
  17.15 - Różaniec
  18.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Grobarek, za ++ dziadków z obu stron i za ++ z rodzin Grobarek, Macioszek i Szlapa
  - Za ++ rodziców Tomasza i Gertrudę Świtała oraz + brata Huberta oraz za ++ teściów Jana i Alwinę Pasoń oraz ++
  z pokrewieństwa

  NIEDZIELA 29.11– I Niedziela Adwentu

  6.45 - Za ++ Czesławę i Herberta Klimosek ( od koleżanek z bloku 2 ul. Sikorskiego )
  8.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski podczas egzaminów maturalnych, prosząc o dalsze Dary Ducha Świętego podczas studiów dla Dominika Fleszar
  - Za + Tadeusza Zgłobica ( od siostry Marysi z rodziną )
  9.30 - SUMA - O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla syna Andrzeja Rosa z ok. urodzin i imienin i szwagra Zdzisława
  11.00 - Za + męża Franciszka Sokołowskiego w 4 r. śm.
  - Za + żonę Paulinę Ledniowską w 32 r. śm., za jej ++ rodziców Zofię i Józefa Drozda, za + ks. prałata Edwarda Ledniowskiego oraz za ++ rodziców Zofię i Wojciecha Ledniowskich, braci Józefa i Stanisława, Władysława, siostrę Helenę, bratową Helenę Ledniowską, szwagierkę Bogusławę Drozda i szwagra Michała i ++ z rodzin Ledniowskich i Kotlarzy
  15.00 - Szpital - Za + męża Pawła Hadamik i rodziców Hadamik i Piontek
  16.15 - Nieszpory
  17.00 - Za + męża Stanisława, syna Marcina Herciek, siostrę Ewę i ++ rodziców z obu stron i ks. prałata Gerarda Kałużę

   

Intencje mszalne
czwartek 26 Lis 2015
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Czwartek XXXIV tygodnia okresu zwykłego
26 listopada 2015r.

11111-66267 203x203

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara