• Intencje

  Porządek nabożeństw

  NIEDZIELA 13.07 – XV Zwykła

    6.45 - Za ++ Edmunda i Urszulę Wiśniewskich oraz Czesławę i Jana Patej

                i wszystkich ++ z obu rodzin

    8.00 - Za + Jana Łomzik w 20 r. śm. i ++ z pokrewieństwa

    9.30 - SUMA - Za ++ Helenę i Czesława Najdziuk, za wszystkich ++ z rodziny Najdziuk

  11.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo

  i dobry wybór drogi życiowej dla Elizy Kuliberda z 18 r. ur. oraz za rodziny Kuliberda,

  Kaleja i Leja

  15.00 – Szpital - W intencji pracowników Radia Maryja, z prośbą o Boże Błogosławieństwo

  i zdrowie dla całej Rodziny Radia Maryja oraz + ojca Marcina

  16.15  - Nieszpory

  17.00  - Za ++ rodziców Antoninę i Mariana Saneckich, Julię i Stanisława Dobry, braci Jana

  i Andrzeja, bratową Teresę, dziadków Grzymałów, Saneckich, Pszon, Dobry,

  pokrewieństwo i d.cz.

            

  PONIEDZIAŁEK 14.07 – Dzień Fatimski

   6.30 - W 35 r. ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie

  dla Jana i Małgorzaty Kozłowskich

           - Za + męża Ewalda Erliczek, ++ rodziców z obu stron, ++ 2 siostry, szwagra, ++ 2 braci,

  siostrzeńca Waldemara, ++ z pokrewieństwa i d.cz.

  19.00 - Stary Kościół / Fatimska -  Za + męża i ojca Józefa Hadamek, ++ rodziców, krewnych

  i d.cz.

            - Za ++ rodziców Marię i Jerzego Labus, ++ krewnych, + ks. Jerzego Galus, + Zygmunta

        

  WTOREK 15.07 – wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

    6.30 - Za + ojca Jana Broll w r. śm., + matkę Fabiannę, ++ pokrewieństwo Broll, Halupczok,

  Duda, ++ dziadków z obu stron

  19.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Błogosławieństwo Boże dla księdza Przemysława o ok. urodzin

            - Z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Karoliny Karpa

  z ok. 18 r. urodzin

  ŚRODA 16.07 – wsp. NMP z Góry Karmel

  6.30 -  Za + męża Norberta Kurpanik z ok. urodzin i za jego ++ rodziców

  19.00 -  O Boże Błogosławieństwo i zdrowie w 30 r. urodzin syna Waldemara

           

  CZWARTEK 17.07

    6.30 - Za ++ rodziców Annę i Franciszka Halupczok, ++ dziadków z obu stron

  i z pokrewieństwa, ++ z rodzin Halupczok, Młotek, Kloc i d.cz.

  13.00 - Ślub - Anna Dobrowolska i Patryk Nawrot

  19.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Kamili i Bogusława Chmura z ok. 10 r. ślubu

  oraz o Błogosławieństwo Boże w rodzinie

  PIĄTEK 18.07

    6.30 - Za + syna Jerzego Kotysz w dniu urodzin i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

  19.00 - Za + matkę Józefę Zarębską w 14 r. śm., ojca Czesława Zarębskiego w 17 r. śm.,

  ++ z rodzin Zarębski i Hofman

  SOBOTA 19.07

  6.30  - Za wszystkich ++ z rodzin Janicki, Górny, Cebula i Świerc

  14.00 - Ślub - Katarzyna Skonieczka i Jarosław Lewczak

  18.15 - Różaniec

  19.00 - Za + syna Zbigniewa z ok. urodzin, za ++ teściów Mariannę i Józefa Wiedłochów,

  ++ z pokrewieństwa i d.cz.

           NIEDZIELA 20.07 – XVI Zwykła

  6.45 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo

  w rodzinie Wiesławy i Joachima Juros

  8.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Boże Błogosławieństwo w rodzinie Barbary i Zbigniewa Szczepaniak w 40 r. ślubu

  oraz dzieci i wnuków

  9.30 - SUMA - Za + żonę Annelies Kottisch w 7 r. śm., ++ rodziców, teściów,

  ++ z pokrewieństwa z obu stron

  11.00 - O Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Anny i Dominika Juros

  15.00 - Szpital - Za + Ernę Warzecha w 2 r. śm.

  16.15  - Nieszpory

  17.00  - Za + Anielę Dorawa w 1 r. śm. oraz za jej + męża

Intencje mszalne
środa 23 Lip 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XVI tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Brygidy
23 lipca 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara