• Intencje

  INTENCJE MSZALNE 26.07 – 02.08.2015 R.

  NIEDZIELA 26.07 – Uroczystość św. Anny

  6.45 - Za ++ Kamilę i Irenę Naumiuk, dziadków Annę i Jana Górnych i d.cz.
  8.00 - Za + męża i ojca Józefa w 6 r. śm., teściów, szwagra, dziadków, za ++ z rodzin Pęcherz, Nagły, Cicheckich i Kieler
  9.30 - SUMA - Za ++ rodziców Janinę i Stefana Barycz i wszystkich ++ z rodziny Barycz
  11.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Boże Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie z ok. 80 r. urodzin Alicji Bronder
  15.00 - Szpital - Za + mamę Ernę Warzecha w 3 r. śm.
  16.15 - Nieszpory
  17.00 - Za ++ rodziców Łucję i Pawła Pasoń, Marię i Pawła Kurda, + brata Huberta oraz za wszystkich ++ z rodzin Kurda, Pasoń i Bastek

  PONIEDZIAŁEK 27.07 – wsp. św. Joachima

  6.30 - Za wstawiennictwem św. Anny dziękując Bogu za dzieci objęte modlitwą, prosząc dla nich o Dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski w codziennym życiu ( od Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci )
  19.00 - Za + syna Dariusza Bańskiego, matkę Marię Bańską, ojca Jana, babcię Franciszkę Wojtynek, Mariusza Bańskiego, Annę, Urszulę, Jerzego Dąbrowskich, ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.

  WTOREK 28.07

  6.30 - Za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny dziękując Bogu za dzieci objęte modlitwą, prosząc dla nich o Dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski w codziennym życiu ( od Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci )
  19.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Respondek, dziadków Respondek, ciocię Annę i 3 wujków i + Otylię Krawczyk i ks. prałata Gerarda Kałużę

  ŚRODA 29.07 – wsp. św. Marty

  6.30 - O Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Laury Musiał z ok. urodzin
  19.00 - Za ++ w 30 dzień po śmierci : Piotr Wieczorek, Bronisław Słupik, Kazimierz Walerczyk, Krystyna Wierszak,
  Gertrud Maruszczyk, Tadeusz Zgłobica, Andrzej Słowikowski, Wojciech Leśniak, Kazimierz Sułek.

  CZWARTEK 30.07

  6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Piosek
  12.00 - Ślub – Reimann Daria i Bejm Paweł
  19.00 - Za ++ rodziców Różę i Alfonsa Polednia i + siostrę Grażynę

  PIĄTEK 31.07 – wsp. św. Ignacego z Loyoli

  6.30 - Za ++ rodziców Rutę i Kazimierza Kosałków i pokrewieństwo z obu stron
  19.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, pogodę ducha i potrzebne łaski dla Małgorzaty i jej bliskich z ok. 50 r. urodzin

  SOBOTA 01.08 – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego / 1 miesiąca

  6.30 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Maryi oraz o Tryumf Niepokalanego Serca Maryi i wynagrodzenie Jej Niepokalanemu Sercu za obelgi przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu
  - Za ++ rodziców Annę i Feliksa Ceglarek, Stanisława Czaprackiego i ++ z obu stron
  18.15 - Różaniec
  19.00 - Za + Jana Musiał, + Ignacego Gumulak i ++ z rodzin Musiał, Bryś, Gumulak i Płaskonka

  NIEDZIELA 02.08 – XVIII Niedziela Zwykła

  6.45 - Za + Michalinę Halupczok w 1 r.śm. oraz za + brata Kazimierza, rodziców i ++ z rodzin Trojanowskich i Tomal
  8.00 - Za + Annę Kwiotek w 4 r. śm., ++ Bernarda i Joachima Kwiotek, + Klima Waleska, +męża, ojca i dziadka Franciszka Kaczmarek i wszystkich ++ z pokrewieństwa
  9.30 - SUMA - Za ++ rodziców Stanisława i Mariannę Janickich, siostrę Stanisławę i szwagra Tadeusza, dziadków i bliskich z rodziny
  11.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci : Amelia Stanuch, Oliwia Czichos, Emilia Ochwatowska, Marta Paluszczak, Wojciech Szydłowski, Izabela Rolka, za dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych
  15.00 - Szpital - Za + Emilię Mularczyk ( od rodziny Izbaner )
  16.15 - Godzina Święta
  17.00 - Za + siostrę Lucynę Olm w r.śm., za ++ rodziców Zofię i Stanisława, Marię Kuśmierczyk, brata Władysława, ciocię Eugenię Kaniewską, Edwarda Wydrychiewicz, Józefa Stanucha oraz pokrewieństwo z obu stron

Intencje mszalne
środa 29 Lip 2015
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XVII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Marty
29 lipca 2015r.

11111-66267 203x203

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara