• Intencje

  INTENCJE MSZALNE OD 18 DO 26 LUTEGO 2017 ROKU

  Sobota - 18 lutego
  06:30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogo-sławieństwo, opiekę Matki Bożej w 34. rocznicę śmierci ślubu Anny i Zbi-gniewa Makowskich
  17:15 - Różaniec
  18:00 - Za ++ rodziców Reginę i Wilhelma Brandt i za ++ z pokrewieństwa z obu stron

  Niedziela - 19 lutego - VII niedziela zwykła
  06:45 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Leszka i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków
  08:00 - Za + ojca, męża Józefa, brata, bratową, Pawła, teściów, szwagra, dziad-ków z obu stron
  09:30 - Za + Bruno Cichoń w 5. rocznicę śmierci i za ++ z rodzin Cichoń i Wa-cławczyk
  11:00 - O Boże błogosławieństwo i łaski dla Tymka oraz opiekę Matki Bożej w rodzinach Derda, Pudlik, Białecki i Jasiński
  15:00 Szpital: - Za ++ rodziców Agnieszkę i Erwina Biały, ++ dziadków z obu stron, za ++ chrzestnych Krystynę i Franciszka i Annę Gruszka
  16:15 Nieszpory
  17:00 - Za + Ryszarda Kowalkowskiego w 1. rocznicę śmierci

  Poniedziałek - 20 lutego
  06:30 - Za + mamę Saturninę w 1. rocznicę śmierci, za + wnuczka Juliana w 5. rocznicę śmierci i za ++ Waldemara i Sylwię
  18:00 - Za + matkę Martę Staś w rocznicę śmierci, ojca Karola, siostrę Różę, brata Ger-garda, Leona, bratową Klarę, szwagierkę i szwagrów, ks. prałata Gerarda Kałużę i dusze czyśćcowe

  Wtorek - 21 lutego
  06:30 - Za ++ Jadwigę i Przemysława Trzęsimiech (od rodziny Lipińskich)
  18:00 - Za + brata Józefa

  Środa - 22 lutego - święto Katedry św. Piotra, apostoła
  06:30 - Za + siostrę Emilię Pietraszewską oraz za ++ rodziców Marię i Stanisława Pod-górnych
  18:00 - Za + żonę Krystynę Reimann w 4. rocznicę śmierci oraz syna Waldemara i dusze czyśćcowe

  Czwartek - 23 lutego - wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika
  06:30 - Za + matkę i żonę Sylwię Wyborską (od dzieci i męża)
  18:00 - Za ++ rodziców Genowefę i Władysława Kowalczyk, brata Mieczysława i za ++ z pokrewieństw

  Piątek - 24 lutego
  06:30 - Za + Alfredę Makowską i za ++ z rodziny Kaźmierczak
  18:00 - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pawła z okazji urodzin i za + ojca i dziadka Alfonsa i pokrewieństwo z obu stron

  Sobota - 25 lutego
  06:30 - Do Boga Ojca Wszechmogącego przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełusz-ko o pokój i zgodę w naszej ojczyźnie, o Boże błogosławieństwo dla niej i nią rzą-dzących oraz o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyń-skiego i Augusta Hlonda.
  17:15 - Różaniec
  18:00 - Za + Lucjana Drozd, rodziców Gertrudę i Jana Zimniok, teściów Cecylię i Pawła Drozd, siostrę Stefanię, brata Norberta, bratowe, szwagrów, Anię i Dariusza oraz ++ z rodziny Bernhardt i Rajman

  Niedziela - 26 lutego - VIII niedziela zwykła
  06:45 - Za ++ rodziców Marię i Czesława Prokopczyk, Julię i Zenona Olszewskich, brata Kazimierza, siostry: Irenę, Józefę, Teresę, Helenę, bratowe: Edwardę i Julię, ++ szwagrów, dziadków, i wszystkich ++ z rodziny Prokopczyk, Olszewski, Śliżew-ski, Radkiewicz i dusze czyśćcowe
  08:00 - Za + Czesława Świdkiewicz w 1. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Świdkie-wicz, Stańczak i Biziak
  - Za ++ rodziców Juliana, Irenę i Jadwigę Kasprzyk, męża, ojca i dziadka Bogumi-ła, brata Zdzisława i ++ teściów Wojciecha i Mariannę Kościarz
  09:30 - Za ++ rodziców w rocznicę śmierci Fryderyka i Ritę Wojczyk
  11:00 - Za + męża Mirosława, ojca Józefa Kędzia, dziadków Kędziów i Pęcherz oraz ++ z tych rodzin i za dusze czyśćcowe
  - Za + męża i ojca Janusza Ginter w 21. rocznicę śmierci i za ++ rodziców Józefę i Juliusza Ginter oraz za + Zygmunta i Wandę Michalskich (od żony z dziećmi)
  15:00 Szpital: - intencja wolna
  17:00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławień-stwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Rajmunda Smolarczyk z okazji 50. rocznicy urodzin i dla całej rodziny

Intencje mszalne
piątek 24 Lut 2017
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na k{tórą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Piątek VII tygodnia okresu zwykłego
24 lutego 2017r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara