• Intencje

  PONIEDZIAŁEK 24.11 – wsp. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera
  i towarzyszy

    6.30 - Za + Elżbietę Powała w 19 r. śm. oraz ++ z rodziny

            - Za + Marię Kałużny ( od sąsiadów z ul. Powstańców Śl. 15 )

  17.00 - Do Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie z okazji 35 r. ślubu Ireny i Tadeusza Kępkowskich oraz o Błogosławieństwo Boże w rodzinie

            - Za + Józefa Warzecha w 25 r. śm., jego rodziców, 3 siostry, 2 braci, ++ rodziców Zofię
  i Stefana Niedźwiedź, ++ dziadków, krewnych z rodzin Niedźwiedź i Bigas i ks. prał. Gerarda Kałużę

  WTOREK 25.11 – wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

    6.30 - Za + męża Józefa Szatkowskiego w 1 r. śm., ++ z rodzin Choroszczak i Szatkowski

            - Za ++ rodziców Annę w 4 r. śm. i Pawła Loch

  18.00 - Za ++ rodziców z obu stron Katarzynę i Stanisława Kucharski, braci Jana i Stanisława, szwagierkę Teresę, siostrzeńca Karola, Jadwigę i Stefana Krępek, szwagierki Mariannę i Barbarę, szwagra Mariana , ks. prałata Gerarda Kałuże i d.cz.

            - Za + Adama Hurek ( od mieszkańców Antoniowa )

  ŚRODA 26.11

    6.30 - Za + Pawła Golec w r. śm.

  18.00 - Za ++ w 30 dzień po śmierci : Paweł Krupka, Janina Niedźwiecka, Jadwiga Feliks,
  Pelagia Kiełmińska, Maria Kałużny, Stanisław Lubczyński, Łucja Pawlik

            - Za + Jacka Wencel w 1 r. śm.

           

  CZWARTEK 27.11

    6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie z ok. urodzin Katarzyny Supel

             - Za + żonę Marię Lisowiec w 2 r. śm., jej ++ rodziców Stanisławę i Michała Ponczko oraz ++ z rodzin Lisowiec i Zapotocznych i ++ z rodzin Pospiszyl i Kumorek

  18.00 - Gimnazjalna - Za wstawiennictwem Maryi Matki Kapłanów, z podziękowaniem za posługę duszpasterską w naszej Parafii ks. Józefa, z prośbą o Boże Błogosławieństwo
  w dalszej posłudze kapłańskiej

             - Za + brata Mirosława Nowak i ++ z rodziny

             - Za + Łucję Pawlik

  PIĄTEK 28.11

   

    6.30 - Intencja wolna

  16.30 - Szkolna - Za + matkę Marię Duda w r. śm. oraz ++ dziadków Duda i Mandelka

             - Za + Annę Gruszka i d.cz.

  18.00  - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Półtorak

  SOBOTA 29.11

   

    6.30 - Do Boga Ojca Wszechmogącego przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszkę o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, o błogosławieństwo Boże dla niej i nią rządzących oraz o beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego
  i Augusta Hlonda

            - Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w intencji Wiktorii Dymerskiej z ok. 1 r. urodzin i chrztu oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

  17.15 - Różaniec

  18.00 - Za + żonę Paulinę Ledniowską w 31 r. śm., jej rodziców Zofię i Józefa Drozda oraz ++ rodziców Zofię i Wojciecha Ledniowskich, ks. prałata Edwarda Ledniowskiego, ++ braci Józefa, Stanisława, Władysława, siostry Marię, Helenę, bratową Helenę Ledniowską, szwagierkę Bogusławę, szwagra Michała Drozd, ++ z rodzin Ledniowskich i Kotlarzy

            - Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Grobarek, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny Grobarek, Macioszek i Szlapa

  NIEDZIELA 30.11 -  I Adwentu

    6.45 - Za + sąsiada Stanisława Lubczyńskiego ( od sąsiadów z ul. Sikorskiego 7 )

    8.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i Anioła Stróża z ok. 65 r. urodzin Kazimierza i  64 r. urodzin Ireny Kostrzewa ( od dzieci )

            - Za + Adama Hurek ( od mieszkańców Antoniowa )

    9.30 - SUMA - Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Sokołowskiego w 3 r. śm.

  11.00 - O Błogosławieństwo Boże i opiekę MB Nieustającej Pomocy dla syna Andrzeja Rosa z ok. urodzin i imienin i szwagra Zdzisława

            - Za + Adelę Porebską w 3 r. śm. i + męża Stefana

  15.00 - Szpital - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
   Błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowiez ok. 60 r. urodzin Stanisławy i Andrzeja Wyszyńskich

  16.15  - Nieszpory

  17.00 - Za + matkę Martę Pyka w r. śm. oraz za + ojca Jana i siostrę Adelajdę Sklorz

Intencje mszalne
czwartek 27 Lis 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Czwartek XXXIV tygodnia okresu zwykłego
27 listopada 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara