• Intencje

  Porządek nabożeństw

           NIEDZIELA 27.07 – XVII Zwykła

    6.45 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie

                i Boże Błogosławieństwo dla brata Ditra w 70 r. ur. oraz jego rodziny, dzieci i wnuków

    8.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo,

  Dary Ducha Świętego i dobry wybór drogi życiowej dla Tomasza Panicz z ok. 18 r. ur.

    9.30 - SUMA - Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Mrozek, ++ rodziców Marię i Jana Miś,

  za Jerzego i Marię Strzelczyk, Wiktorię i Wiktora Nowak, za wujka Jerzego oraz za d.cz.

  11.00 - Za + męża i ojca Józefa Pęcherz w 5 r. śm., teściów, szwagra i ++ z rodzin Pęcherz,

  Nagły, Cichockich, Kieler, Derwich

  15.00 - Szpital - Za + ojca Józefa Walskiego w dniu urodzin, ++ rodziców i teściów

  i ks. prałata Kazimierza Bochenka

  16.15  - Nieszpory

  17.00  - Przez wstawiennictwo św. Anny, o Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinach

  Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci oraz za + Wandę Dropała

  PONIEDZIAŁEK 28.07

    6.30 -  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Boże Błogosławieństwo i zdrowie z ok. 30 r. ślubu Grażyny i Joachima Bul        

  19.00 - Za + męża, ojca i dziadka Henryka Gruchot, ++ rodziców, teściów, ++ z rodzin Gabruk,

  Gruchot, Rusin

            - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Boże Błogosławieństwo i zdrowie z ok.  50 r. urodzin Anny Czerwenka

        

  WTOREK 29.07

    6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Piosek

             - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Laury Musiał z ok. urodzin

  oraz za + Jana Musiał w r. urodzin

  19.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Kozioł z ok 60 r. urodzin Józefa

             - Za ++ rodziców i dziadków Martę i Tadeusza Kołodziej, ich + syna Wacława

  oraz wszystkich ++ z rodziny 

  ŚRODA 30.07

    6.30 -  Za + ojca Piotra Szarzewicz, + matkę Paulinę, brata Zdzisława, bratową Janinę,

  dziadków z obu stron i d.cz.

  19.00 -  Za ++ w 30 dzień po śmierci: + Zygmunt Budziński, Czesława Mazana, Antoni Pytel,

  Jan Dombek, Jerzy Rostowski, Stanisław Dota

            - Za + brata Arseniusza Lalic w r. urodzin oraz z prośbą o Boże Błogosławieństwo,

  zdrowie i opiekę w rodzinie

           

  CZWARTEK 31.07 – wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

    6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

  Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w 45 r. urodzin ks. Artura Szrajber

  oraz w rodzinach Woźny, Szrajber

  19.00 - Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Brejwo, ++ teściów Reginę i Jana Będkowskich,

  ++ dziadków z obu stron oraz wszystkich ++ z rodzin Brejwo, Będkowskich

             - Za + męża Jerzego Jarząb ( od żony Janiny z synami )

  PIĄTEK 01.08 – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego / Pierwszy miesiąca/

    6.30 - Za + ojca Mikołaja Sosnowskiego, matkę Zofię, siostrę Łucję i pokrewieństwo

  z obu stron

  17.00 - Za + Annę Kwiotek w 3 r. śm., ++ Joachima i Bernarda Kwiotek, + Waleskę Klimas

  i wszystkich ++ z pokrewieństwa

  19.00 - W 18 r. urodzin syna Jakuba, o dobry wybór drogi życiowej i opiekę Matki Boskiej

  SOBOTA 02.08 – Pierwsza miesiąca

    6.30  - Za czcicieli Niepokalanego Serca Maryi i o tryumf Niepokalanego Serca

  i wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu za obelgi przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu

             - Za ++ rodziców i dziadków Jana i Annę Jendrzej, + kuzyna Bernarda Słowik,

  ++ z pokrewieństwa Słowik, Jendrzej

  13.00 - Ślub - Joanna Skórzewska i Grzegorz Malina

  18.15 - Różaniec

  19.00 - Za + męża Mariana Mazur, + matkę Ritę Banko, dziadków Jadwigę i Pawła Wróbel

         

  NIEDZIELA 03.08 – XVIII Zwykła

    6.45 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie

  i Boże Błogosławieństwo z ok. 60 r.  Jerzego oraz o potrzebne łaski w rodzinie,

  a także dla dzieci i wnuków

    8.00 - Za + męża, ojca i dziadka Tadeusza Pędzik w 9 r.śm. i ++ z rodzin Pędzik

  i Pszczółkowskich

    9.30 - SUMA - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

  o zdrowie i Boże Błogosławieństwo z ok. 75 r. urodzin Alfonsa Gola

  oraz dla całej rodziny i wnuków

  11.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci: Borys Konik, Jan Dąbrowski oraz za dzieci

  przyjmujące chrzest, rodziców i chrzestnych

  15.00 - Szpital - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą

  oraz Dary Ducha Świętego

  16.15  - Godzina święta

  17.00  - Za + siostrę Lucynę Olm w r. śm., za ++ rodziców Zofię, Stanisława, Marię

  Kuśmierczyk, brata Władysława, ciocię Eugenię Kaniewską, Edwarda Wydrychiewicza,

  Józefa Stanucha oraz pokrewieństwo z obu stron

              - Za nowożeńców Joannę i Grzegorza, rodziców z obu stron i ++ z rodzin z obu stron

            

Intencje mszalne
środa 30 Lip 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XVII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Piotra Chryzologa
30 lipca 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara