• Intencje

  PONIEDZIAŁEK 27.10

    6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
  Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Świętego dla Wojciecha z ok. 16 r. urodzin

              - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Wieszołekz ok. 35 r. ślubu Ireny i Jana

             - Za + Bogdana Jeż ( od sąsiadów z ul. 1 Maja 4 )

  17.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
  Błogosławieństwo i zdrowie z ok. 30 r. urodzin córki Izabeli

            - Za + ojca Józefa Adamskiego w 17 r. śm., + matkę Joannę, ++ rodziców chrzestnych, + dziadków
   z obu stron, ++ pokrewieństwo oraz + ks. prałata Gerarda Kałużę

  17.30 - Rożaniec

  WTOREK 28.10 – Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

    6.30 - Za ++ rodziców Wojciecha i Mariannę Kościarz i Wiktora i Julię Olszewskich

             - Za + żonę i matkę Franciszkę Bubień w r. śm., za ++ rodziców Emilię i Augustyna, siostrę Jadwigę, brata Wacława, szwagra Wiktora, za wszystkich ++ z rodziny

  17.15 - Różaniec 

  18.00  - Za ++ w 30 dzień po śmierci : Bogdan Jeż, Grzegorz Sobok, Rajnard Kulig

             - Za ++ przyjaciół Janinę i Henryka Matyszok

  ŚRODA 29.10

    6.30 - Za ++ z rodzin Szczotka, Moskwa, Wanatowicz, Romański, Wójcik, Ślusarczyk, Trzpioła,
  Kowalczyk i Krukowski

            - Za + Marię Masztakowską ( od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich 11 )

            - Za + Jana Musiał ( od mieszkańców ul. Słowackiego 4 )

  17.15 - Różaniec

  18.00 - w języku niemieckim - Za + Agnieszkę Gruszka ( od sąsiadów z ul. 1 Maja 1 )

           

  CZWARTEK 30.10

    6.30 - Za + Eugeniusza Partyka ( od byłych współpracowników Huty Mała Panew )

            - Za + Urszulę Wrzeciono ( od mieszkańców ul. 1 Maja 4 )

  17.15 - Różaniec

  18.00 - Gimnazjalna - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
  i zdrowie w rodzinie  Wacławczyk z ok. 64 r. ślubu Klary i Józefa

             - Z prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Marcina Kandziory
   z ok. 18 r. urodzin

             - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Berty
  z ok. urodzin

           

  PIĄTEK 31.10

    6.30 - Za + Marię Jarocką w 5 r. śm. oraz za ++ Marię i Czesława Maziarkę

            - Intencja wolna

  16.30 - Szkolna - Za roczne dziecko Szymon Wysota, za jego rodziców i chrzestnych

            - Za poległego ojca Roberta Zimmerman, + matkę Martę, siostrę Stefanię i brata Karola

  17.45 - Różaniec

  18.30 - Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Barteckiego w 3 r. śm. oraz za ++ z rodzin Juraszek i Gołąbek

  SOBOTA 01.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych

     6.45 - Za ++ rodziców Elżbietę i Wiktora Mazur, Zofię i Antoniego Franczyk, brata Jana,
  ks. prał. Gerarda Kałużę,++ pokrewieństwo i d.cz.

    8.00 - Za + syna Bartosza, mamę Halinę Orszulak i wszystkich ++ z rodzin Błasik, Oniszczuk, Wodecki
  i Ligocki

            - Za + Gerarda Respondek w r. śm. oraz za wszystkich ++ z rodzin : Respondek i Małkiewicz

    9.30 - Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Pańczyk, + brata Gintera oraz + ojca Maksymiliana Halupczok

  11.00 - Za + matkę Hildegardę Demarczyk w 3 r. śm.

            - Za + męża i ojca Józefa Halupczok, ++ rodziców Franciszka i Agnieszkę, rodziców Józefa i Marię, 2 braci Józefa i Gotfryda, siostrę Martę, szwagrów, szwagierki, dziadków, ++ z rodzin Halupczok, Przybyła i d.cz.

  13.30 - Za  ++ wypominanych

  17.00 - Za ++ rodziców Marię i Tadeusza Klonowskich, + męża Józefa Racławskiego oraz Różę i Józefa Sander

           

  NIEDZIELA 02.11 – Dzień Zaduszny

    6.00 - Różaniec za ++ wypominanych

    6.45 - Za ++ Kamilę i Irenę Naumiuk, ++ z rodzin Naumiuk i Górnych i d.cz.

    8.00 - Za + męża i ojca Mieczysława, rodziców Bronisławę i Józefa Majtyka, dziadków Michalinę i Piotra Majtyka, Wiktorięi Franciszka Graczyk, brata Józefa, bratanka Piotra, ++ z rodzin Majtyka, Graczyk
  i Nowak

             - Za ++ rodziców Ernę i Alojzegi Rogowski, ++ dziadków Wlazły, Dudzik, Tyka, + wujka Helmuta Tyka oraz + koleżankę Halinę Staniszewką

    9.30 - SUMA - Za ++ wypominanych

            -  Za + Józefa Zając, + Klarę i Pawła Sklorz, + brata Jerzego, + dziadków i d.cz.

  11.00 - Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Popów w r. śmierci matki

            -  Za + ojca Jana Jodłowskiego i ++ z rodziny

  15.00 - Szpital - Za + męża Alfreda Spyra w r. śm., + teścia Bolesława, ++ rodziców Józefa i Helenę oraz d.cz.

  16.15  - Różaniec za ++ wypominanych

  17.00 - Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, za ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, koleżanki, Hildegardę Demarczyk, ++ z rodzin Figurniak, Marud, Jóźwin, Górniak, Krzyśków i d.cz.

Intencje mszalne
piątek 31 Paź 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Piątek XXX tygodnia okresu zwykłego
31 października 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara