• Intencje

  NIEDZIELA 09.11 – XXXII Niedziela Zwykła/ Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

    6.10 - Różaniec za ++ wypominanych

    6.45 - Za ++ rodziców chrzestnych Franciszka Wańczyk i Stefanię Wojdyła oraz Michała
  Jastrząbek i Leokadię Węgrzyn oraz d.cz.

    8.00 - Za + męża Mariana Laskowskiego w 32 r.śm., teściów Józefa i Rozalię Laskowskich oraz dziadków
  Kuluza i Nowak

             - Za + siostrę i ciocię Helenę Krzyż i jej + męża Wilhelma, syna Norberta oraz za
  ++ z rodziny

    9.30 - SUMA - Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Maniura, Anielę i Jana Kanz, rodziców chrzestnych Annę Strzelczyk i Eryka Maniura, ++ dziadków Albinę i Dominika Strzelczyk,
  Helenę i Pawła Maniura, wszystkich ++ z rodziny Maniura, Kanz, Strzelczyk, Krawiec i d.cz.

  11.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci : Michał Jaremko, Alan Kuczera oraz za dzieci przyjmujące Chrzest, ich rodzicówi chrzestnych

            -  Z ok. 10 r. ślubu Joanny i Lecha, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
  o dalszą opiekę Bożą

  14.00 - Niepełnosprawni - Za ++ rodziców Pawła i Antoninę Białek, Helenę i Jana Słupskich

  15.00 - Szpital - O Boże Błogosławieństwo w rodzinie Klingler

  16.15  - Godzina Święta

  17.00 - Za + babcię Katarzynę Juszczyszyn, ++ rodziców chrzestnych Zofię Śmiech
  i Władysława Juszczyszyn, + ks. prałata Gerarda Kałużę, ks. Pawła Kocur i d.cz.

  PONIEDZIAŁEK 10.11 – wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

    5.50 - Różaniec za ++ wypominanych

    6.30 - Za ++ Józefa i Helenę Jarząbek, Stefana, Stanisława, Antoninę, Helenę Faińskich, dwóch szwagrów,
  za + Wilmę Kotlińską i d.cz.

             - Za ++ rodziców Karola i Jadwigę Janik, dziadków Marcellę, Jana Janik, Martę i Michała Skrzypczyk, Pawła, Jana, Franciszka, Klarę Janik, Annę Mazur, Pawła Stiller i ++ teściów
  Augustyna i Justynę Ozimek

  17.00 - Z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Błogosławieństwo dla Stanisławy Góreckiej
  z ok. urodzin, a także o Błogosławieństwo Boże dla wnuków i prawnuków

             - Za + szwagra Janusza, siostrę Halinę, syna Roberta, Władysława i Bronisławę Hadryś
  i teściów Kistelów

  WTOREK 11.11 – wsp. św. Marcina z Tours, biskupa \ Święto Niepodległości

    5.50  - Różaniec za ++ wypominanych

    6.30 - Za ++ rodziców Marię i Czesława Prokopczyk, Julię i Zenona Olszewskich, + brata Kazimierza, siostry Irenę, Józefę, Teresę, Helenę oraz za ++ z rodzin Prokopczyk, Olszewski, Śliżewski

    9.30- MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

  17.00 -  Za + męża Waltera Wacławczyk, ojca Jerzego Wiora, szwagierkę Urszulę Rojek, ++ z pokrewieństwa
  i d.cz.

  ŚRODA 12.11 – wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

    6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
  i zdrowie z ok. 65 r. urodzin Piotra oraz o potrzebne łaski w Rodzinie, a także dla dzieci i wnuków

             - Za + brata Wiesława Sołtys i ++ z rodzin Kula i Kotarski

  18.00 - Za ++ rodziców Łucję i Pawła Pasoń, Marię i Pawła Kurda, za + brata Huberta, ++ z rodzin Kurda, Pasoń
  i Bastek

            - Za + Bronisława Kistela

           

  CZWARTEK 13.11 – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

    6.30 - Za ++ Urszulę i Edmunda Wiśniewskich, Czesławę i Jana Patej i wszystkich ++ z obu stron

            - Za ++ Marię i Bernarda Kita ( od mieszkańców bloku nr 2, ul. Sikorskiego )

  18.00 - Za ++ dziadków Dorotę i Bogusława Łowickich oraz za ++ dziadków Marię i Józefa Ośródka, + wujka Stanisława
  i ++ z pokrewieństwa

             - Za + Witolda Borkowskiego w 8 r. śm. ( od rodziców i siostry Małgorzaty oraz dzieci )

  PIĄTEK 14.11 -  wsp. bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

   

    6.30 - W intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i Rodziny Bł. Edmunda w 200 – ą rocznicę Jego urodzin, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszy rozwój wszystkich jego dzieł, o nowe i liczne powołania, a także rychłą kanonizację Ojca Założyciela

            - Za + Joachima Woźnica ( od sąsiadów z ul. Dłuskiego 9 )

  16.30 - Szkolna - Za + Józefa Bojko ( od sąsiadów z ul. Sikorskiego 37 )

            - Za + Jana Sipowicz z ok. urodzin

  18.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, światło Ducha
  Świętego i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny Szuleko – Wróbel w dniu urodzin

             - Za + Bolesława Chyla ( od córek )

  SOBOTA 15.11

   

    6.30 - Za + Huberta Kurda ( od sąsiadów z bloku nr 3, ul. 22 lipca )

            - Za + Waltraude Bieniecką ( od sąsiadów )

  18.00 - Za ++ rodziców Marię i Bronisława Stonoga, za + brata Norberta, ++ dziadków Marię i Andrzeja Stonoga, za ++ dziadków Marię i Wiktora Mazur, ciocię Zofię Richter, wujka Bolesława Cieślak i d.cz.

            - Za + Stanisława Dota ( od pracowników Przedszkola Publicznego nr 1 w Ozimku )

  NIEDZIELA 16.11 – Rocznica Poświęcenia Kościoła \ Wprowadzenie relikwii św. Faustyny Kowalskiej

    6.45 - O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń Róży Różańcowej MB Ostrobramskiej i o opiekę Bożą dla ich rodzin oraz za ++ siostry z tej Róży

    8.00 - Za + męża i ojca Mirosława Głąbińskiego w r. śm., + bratową Marię Orzechowską, + Grzegorza Cichon oraz za ++ z rodzin Orzechowskich i Głąbińskich

             - Za + Hildegardę Juros w 6 r. śm.

    9.30 - O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń Róży Różańcowej MB Ostrobramskiej modlących się za swoje dzieci  i o opiekę Bożą dla ich rodzin

            - Za ++ wujków Rudolfa, Jerzego i Willego Cichoń, Herberta Olejnik i + męża, ojca i dziadka Antoniego Łyjak

  11.00 - SUMA - Za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny o obfite łaski Boże dla naszej Parafii, o miłosierdzie dla nas, dla tych co się oddalili od Boga i Kościoła i dla całego świata

            - Za wszystkich budowniczych tego Kościoła, o Boże Błogosławieństwo dla żyjący i dar nieba dla zmarłych

            - Za + ks. prałata Gerarda Kałużę

  15.00 - Szpital - Do MB Nieustającej Pomocy, o zdrowie, Błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla rodziny Wieczorek

  16.15  - Nieszpory

  17.00 - Za ++ rodziców Helenę i Ignacego Góreckich i + ojca Stanisława Gajek i ++ dziadków z obu stron

Intencje mszalne
piątek 21 Lis 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Piątek XXXIII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny
21 listopada 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara