• Intencje

  INTENCJE MSZALNE –  24.07-31.07.2016 r.


  NIEDZIELA 24.07 – XVII Niedziela Zwykła
  6.45 - Za ++ rodziców Janinę i Stefana Barycz i ++ z rodziny
  8.00 - Za ++ rodziców Erykę i Jerzego Jończyk, ++ z pokrewieństwa Jończyk, Kulik, Polański, + matkę Annę Polańską i szwagierkę Grażynę
  9.30 - SUMA - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie Krystyny i Jana Chmura z ok. 45 r.śl oraz o Błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków
  11.00 - Za + Jana Magnes w 1 r.śm. i za + mamę Felicję i brata Ireneusza
  15.00 - Szpital - O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla wnuków Emilki i Szymona z ok. urodzin
  15.15 - Nieszpory
  16.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i dobry wybór drogi życiowej dla Kamili Bańskiej z ok. 18 r. urodzin

  PONIEDZIAŁEK 25.07 – Święto św. Jakuba, Apostoła
  6.30 – 1) Za + syna Dariusza Bańskiego w r.śm., matkę Marię Bańską, ojca Jana, babcię Franciszkę Wojtynek, Mariusza Bańskiego, Annę, Urszulę, Jerzego Dąbrowskich, ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.
  2) za + Rajnholda
  19.00 - Za + męża, ojca Józefa w 7 r.śm., teściową, szwagra, ojca, brata, bratową, Pawła, dziadków z obu stron


  WTOREK 26.07 –Uroczystość św. Anny, głównej Patronki Diecezji Opolskiej
  6.30 - Za wstawiennictwem św. Anny, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Róży Różańcowej z Antoniowa i za ++ siostry z tej Róży
  19.00 - Za wstawiennictwem św. Anny, dziękując Bogu za dzieci objęte modlitwą, prosząc dla o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski w codziennym życiu ( od Róży Rodziców modlących się swoje dzieci )


  ŚRODA 27.07 – wsp. św. Joachima
  6.30 - Za ++ Kamilę i Irenę Naumiuk i d.cz.
  13.00 - Ślub - Daria Wilk i Dorian Matoliniec
  19.00 - Za ++ w 30 dzień po śmierci :Eugenia Bajor, Józef Wąsik, Stanisław Bala, Jan Czok, Bogumiła Piendzioch, Barbara Wojczyk, Jadwiga Świderek.


  CZWARTEK 28.07
  6.30 - Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Bańkowskiego w 32 r.śm. oraz za + Janinę Liszka
  19.00 - Za + męża Ernesta Józefa Wichary w 1 r.śm., za jego ++ rodziców i brata


  PIĄTEK 29.07 – wsp. św. Marty
  6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinnie Piosek
  19.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie z ok. 80 r. urodzin Ludwika Spyra


  SOBOTA 30.07
  6.30 - Do Boga Ojca Wszechmogącego przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, o Błogosławieństwo Boże dla Niej i Nią rządzących oraz o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda
  18.15 - Różaniec
  19.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Marii i Konrada Pawłowskich z ok. 50 r. ślubu oraz o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków


  NIEDZIELA 31.07 – XVII Niedziela Zwykła
  6.45 - Za + żonę Edeltradę Gola, ++ rodziców Gertrudę i Jerzego Gola, ++ teściów Agnieszkę i Józefa Joszko, + brata Edwarda, szwagrów Franciszka, Karola, Norberta i za ++ Gabrielę, Helmuta i Manfreda
  - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Cholewa w dniu 65 r. urodzin oraz o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
  9.30 - SUMA - Za wstawiennictwem św. Anny o Boże Błogosławieństwo w rodzinach rodziców modlących się za swoje dzieci oraz za + Wandę Dropała
  11.00 - Za + męża Stanisława i syna Marcina Henciek, ++ rodziców z obu stron, siostrę Ewę i ks. prałata Gerarda Kałużę
  15.00 - Szpital - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Beaty i Zbigniewa z ok. 15 r.śl.
  16.15 - Nieszpory
  17.00 - Za + żonę i matkę Irenę Kwiecień oraz + ojca Jana Kwiecień, Romana i Halinę

   

Intencje mszalne
wtorek 26 Lip 2016
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na k{tórą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Wtorek XVII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Joachima i Anny
26 lipca 2016r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara