• Intencje

  NIEDZIELA 24.08 – XXI Zwykła

    6.45 - Za + ks. prałata Edwarda Ledniowskiego w 2 r. śm. ( od braci Tadeusza i Jana )

    8.00 - Za + matkę Genowefę Sołtys w 24 r.śm., ojca Bolesława, ++ z rodzin Sołtys, Kotarski i Kula

    9.30 - SUMA - Za + męża i ojca Helmuta Tyka w 17 r. śm., za ++ rodziców i teściów, szwagierkę Ernę Rogowską i + siostrę Gertrudę Feliks i d.cz.

  11.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla
  Aurelii i Wiesława Kołodziej w 45 r. ślubu

  15.00 - Szpital - W intencji pracowników Radia Maryja o Boże Błogosławieństwo i dla całej Rodziny Radia Maryja

  16.15  - Nieszpory

  17.00  - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie
  w rodzinie Małgorzaty i Bogusława Wilczyńskich w 25 r. ślubu

              - Z podziękowaniem za posługę, szczególnie katechetyczną w naszej Parafii s. Wiktorii,
  z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej na dalsze lata życia

                                     

  PONIEDZIAŁEK 25.08

    6.30 -  Za + ojca Helmuta Ozimek, ++ z rodziny i d.cz.

  19.00 - Za ++ rodziców Franciszka i Helenę Wąsik, + Eugeniusza Kuliś, + Kazimierza Brylczak oraz wszystkich ++ z rodzin Wąsik, Weber, Brylczak i d.cz.

           

  WTOREK 26.08 – Uroczystość NMP Częstochowskiej

    6.30 - Za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla członkiń Róży Różańcowej MB Częstochowskiej i za ++ siostry z tej Róży

    8.00 - O Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Jałemik-Niedziela oraz za ++ rodziców Marię i Jakuba, + brata Eryka, szwagra Bogusława i d.cz.

  19.00- Z podziękowaniem za posługę duszpasterską w naszej Parafii, z prośbą o Boże
   Błogosławieństwo i opiekę Maryi w proboszczowaniu na nowej Parafii dla księdza Przemysława Seń

              - Za + Jerzego Bul w 29 r. śm., + żonę Edeltraudę i ++ z obu stron Bul i Koleczek

  ŚRODA 27.08 – wsp. św. Moniki

    6.30 - Za + męża i ojca Krzysztofa Żerdzińskiego w 9 r.śm., ++ rodziców Stefanię i Jana, ++ Cecylię i Marcjana, trzech szwagrów i d.cz.

              - O Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Niedziela, Gamrot oraz ++ rodziców Marię
  i Jakuba Niedziela, ++ Walentego i Martę Gamrot

  19.00 - Za ++ w 30 dzień po śmierci : Grażyna Polednia, Zbigniew Niklas, Elżbieta Wrzeciono,
  Eugeniusz Partyka, Michalina Halupczok, Ryszard Łyczak, Józef Bojko, Bernard Kita, Adam Hurek, Joachim Woźnica, Józef Mainka, Hubert Kurda

  CZWARTEK 28.08 – wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

    6.30 - Za + mamę Janinę Wróbel w r. urodzin i d.cz.

            - Za ++ rodziców Annę i Konstantego Danisz, ++ teściów Marię i Jerzego Kalla, ++ krewnych z obu stron

  19.00 -Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
  Błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów z ok. 2 r. urodzin Anastazji Chmura i o Boże Błogosławieństwo w rodzinie

  PIĄTEK 29.08 – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

    6.30 - Za ++ rodziców Mariannę i Józefa Król, brata Tadeusza, ++ teściów Joannę i Stanisława
  Widera, ++ z pokrewieństwa i d.cz.

  19.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
  Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Renaty i Grzegorza Szuba z ok. r. ślubu

            - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
  Błogosławieństwo Boże i zdrowie z ok. urodzin Eryki, Renaty, Arlety i w ich rodzinach oraz za ++ rodziców i z ++ z pokrewieństwa

  SOBOTA 30.08

    6.30 - Do Boga Ojca Wszechmogącego przez wstawiennictwo błogosławionego ks. Jerzego
  Popiełuszki o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, o Błogosławieństwo Boże dla niej i nią rządzących i z prośbą o beatyfikację Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

            - O Błogosławieństwo Boże dla Julii w 2 r. urodzin i Piotra w 6 r. urodzin

            - Za + Gertrudę i Maksymiliana Woźny, Elizabeth Szrajber i za ++ z tych rodzin

  12.00 - Ślub/ Stary Kościół - Justyna Felix i Piotr Czerwińsky

  18.15 - Różaniec

  19.00 - W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo z ok. 55 r. ślubu oraz 80 r. urodzin Jerzego Wąs i 75 r. urodzin Krystyny Wąs oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

  NIEDZIELA 31.08 – XXII Zwykła

    6.45 - Za + Danutę Laib, jej rodziców, Helenę i Stefana Kubat

    8.00 - Za + żonę Łucję Pałetko w 23 r.śm., za rodziców  Antoninę i Franciszka i ++ z rodzin Wójcik i Janeczek

            - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże
  w rodzinie Firlus i Kołodziej

    9.30 - SUMA - Z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla
  prawnuczki Hanny Rostkowskiej z ok. rozpoczęcia nauki

  11.00 - Za + Mirosława Dota w 4 r.śm.

            - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Bożę
  Błogosławieństwo i zdrowie z
  ok. 15 r. ślubu Barbary i Karola Janik i z ok. 40 r. urodzin Karola oraz o Błogosławieństwo Boże dla ich córek Oli i Martynki

  15.00 - Szpital - Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej
  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Tadeusza Ledniowskiego i dla synów z rodzinami

  16.15  - Nieszpory

  17.00  - Za ++ rodziców Agnieszkę i Ryszarda Kondziela, za ++ z pokrewieństwa i d.cz.

Intencje mszalne
niedziela 31 Sie 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
XXII Niedziela okresu zwykłego
31 sierpnia 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara