• Intencje

  INTENCJE MSZALNE 29.06. - 05.07.2015

  PONIEDZIAŁEK 29.06 – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

  6.30 - Za ++ rodziców Józefę i Piotra Kotyś, + siostrę i Jana Rybol, 5 braci, bratowe Marię, Jadwigę i Gizelę, męża Józefa i żonę, teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron, + ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.
  8.00 - O Dary Ducha Świętego dla Olimpii
  - Za + matkę Rozalię Dziedzic
  9.30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w podejmowaniu życiowych decyzji dla córki Katarzyny z ok. urodzin
  - Za + męża Piotra Błażełka i za + Henryka Błażełka oraz za + Piotra Grubskiego
  16.30 - Za + ojca i dziadka Piotra Błaszczyk z ok. imienin i ++ z rodziny
  - Za + żonę Władysławę Mrozowską, ++ rodziców Jakuba i Marię, teściów Rozalię i Albina Grzegorzewicz, za ++
  krewnych i d.cz.
  17.45 - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  18.30 - Za ++ rodziców Józefa i Józefę Półtorak, męża Romana Husar, braci Jana, Władysława, Stanisława i Danutę Półtorak oraz ++ z rodziny
  - Za + siostrę Wandę Zwiercan w 10 r. śm., rodziców Michała i Karolinę Berek, teściów Marię i Jana Bihuniak, Andrzeja Szala i d.cz.

  WTOREK 30.06

  6.30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę i Błogosławieństwo z ok. 60 r. urodzin Brygidy
  - Za + męża Joachima Woźnica, teściów Emilię i Franciszka Woźnica, rodziców Józefę i Walentego Nowak oraz ++ z pokrewieństwa i d.cz.
  - Za ++ rodziców Stanisława i Stanisławę Kęsy, ++ braci Edwarda i Zbigniewa, + siostrę Wandę, + ciocię Marysię, + teścia Jakuba Gajda i wszystkie d.cz.
  19.00 - O Błogosławieństwo Boże w rodzinie Matusz z ok. 18 r. urodzin Marka Matusz
  - Za ++ sąsiadki Cecylię Niwergol i Hildegardę Kupską ( od sąsiadów )
  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

  ŚRODA 01.07

  6.30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Józefa i Tomasz Juros z ok. urodzin
  - Za ++ Genowefę i Jerzego Smelster, za ich rodziców i ++ z ich rodzin
  - Za + ojca Wiesława Dobrowolskiego i ++ z rodzin Dobrowolski i Sołtys
  19.00 - Za + mamę Jolantę Olak w 9 r. śm., + ojca Kazimierza Olak i ++ dziadków Marię i Ireneusza Paluszczak

  CZWARTEK 02.07 – 1 miesiąca

  6.30 - Za + męża i ojca Mariana, jego rodziców Annę i Józefa, ojca Leona, szwagra, wszystkich ++ z rodziny i d.cz.
  - Za + mamę Barbarę Kuczyńską w 3 r. śm. i ++ z rodziny Kulesa
  19.00 - O Błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o Błogosławieństwo Boże dla Apostolatu Margaretka i Dzieła Modlitwy za Kapłanów

  PIĄTEK 03.07 – Święto św. Tomasza Apostoła / 1 miesiąca

  6.30 - Za + matkę Marię Pludra w r. śm., ojca Józefa, męża Henryka oraz siostrę Helenę Bronek
  17.00 - Za + Jana Białasa w 2 r. śm.
  19.00 - Za + męża i ojca Stanisława Matuszek, za ++ rodziców z obu stron Husar i Matuszczak oraz + brata Romana

  SOBOTA 04.07 - 1 miesiąca

  6.30 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Maryi oraz o Tryumf Niepokalanego Serca Maryi i wynagrodzenie Jej Niepokalanemu Sercu za bluźnierstwa, które znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach
  13.00 - Stary Kościół - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Herberta Stasch z ok. 85 r. urodzin
  18.15 - Różaniec
  19.00 - Za + matkę Stefanię w r. śm., ojca Jana, ++ mężów Jana i Józefa oraz ++ szwagrów i dziadków z obu stron

  NIEDZIELA 05.07 – XIV Niedziela Zwykła

  6.45 - Za ++ Katarzynę i Józefa Kasperskich, Rozalię i Piotra Cichowskich, dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z całej rodziny, za + ks. prałata Gerarda Kałuże i d.cz.
  8.00 - Za + męża i ojca Mieczysława Nowak, teściów i dziadków Stanisławę i Floriana Nowak oraz d.cz.
  9.30 - SUMA - Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże Błogosławieństwo w rodzinie Hendel
  11.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci : Lena Warzecha, Adam Pańczyk, Patrycja Cuper, Michał Bielecki oraz za dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych
  15.00 - Szpital - Za + męża Jana i Mariana
  16.15 - Godzina Święta
  17.00 - Za ++ rodziców Zofię i Wojciecha Kędziów, braci Pawła, Józefa, Stanisława Kędziów, całą rodzinę Kędziów i Izydorczyków

   

Intencje mszalne
czwartek 02 Lip 2015
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego
2 lipca 2015r.

11111-66267 203x203

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara