• Intencje

  PONIEDZIAŁEK 20.10 – wsp. św. Jana Kantego, prezbitera

    6.30 - Za + męża Jana w 20 r. śm., męża Józefa oraz + Zofię Szyszka, +  teścia i d.cz.

            - Za + rodziców Stanisława i Agnieszkę Kotysz, braci Andrzeja i Piotra, szwagrów Manfreda i Zygmunta
  i bratanka Jerzego

  17.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB w rodzinie Ślusarzów oraz dla dzieci   i wnuków                    

            - Za + matkę Martę, żonę Anielę Jasińską i ++ z rodziny i + ks. prałata Gerarda Kałużę

  17.30 - Rożaniec

  WTOREK 21.10 – wsp. bł Jakuba Strzemię, biskupa

    6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
   w rodzinie z ok. 25 r. ślubu Marleny i Tadeusza Słociak

              - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże z ok. 40 r. ślubu Ireny i Ryszarda Pańczyk

  17.15 - Różaniec 

  18.00  - Za + syna Dariusza Żurek w 9 r. śm.

             - Za ++ Stefanię i Franciszka Kroczyńskich, + męża Jana i ++ z rodzin Kuśmierskich i d.cz.

             - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Gintra i Alicji oraz córek Ilony, Magdaleny i Klaudii

  ŚRODA 22.10 – wsp. św. Jana Pawła II, papieża

    6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo
  i zdrowie w rodzinie Marii i Jana Halupczok oraz dla dzieci i wnuków

            - Za + męża i ojca Jana Kotyrba w 4 r. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ pokrewieństwo i d.cz.

            - Za + Bolesława Warchoł w 2 r. śm.

  17.15 - Różaniec

  18.00 - w języku niemieckim - Za ++ z rodzin Juros, Rerich i Kleinert

           

  CZWARTEK 23.10

    6.30 - Za ++ rodziców Annę i Ludwika Hutyra, za ++ siostrę Helenę, ++ teściów Karola i Ksenię Początek,
  za + brata Edwarda,   ++ z rodziny Zawada - Początek

            - Za ++ rodziców Helenę i Ewalda Matysek i ++ pokrewieństwo z obu stron

  17.15 - Różaniec

  18.00 - Gimnazjalna - Za + męża Jerzego Strzelczyka, rodziców z obu stron, braci Ernesta i Henryka, dziadków, szwagra Gerharda, szwagierki Elżbietę i Marię Kita

             - Za + Bogdana Jeż ( od rodziny Miklaszewskich z dziećmi z Wrocławia oraz od rodziny Wandy
  i Tadeusza Szyszków z  Ostrowa Wielkopolskiego )

   

  CZWARTEK 23.10

   

    6.30 - Za ++ rodziców Annę i Ludwika Hutyra, za ++ siostrę Helenę, ++ teściów Karola i Ksenię Początek,
  za + brata Edwarda,   ++ z rodziny Zawada - Początek

   

            - Za ++ rodziców Helenę i Ewalda Matysek i ++ pokrewieństwo z obu stron

   

  17.15 - Różaniec

   

  18.00 - Gimnazjalna - Za + męża Jerzego Strzelczyka, rodziców z obu stron, braci Ernesta i Henryka, dziadków, szwagra Gerharda, szwagierki Elżbietę i Marię Kita

   

             - Za + Bogdana Jeż ( od rodziny Miklaszewskich z dziećmi z Wrocławia oraz od rodziny Wandy
  i Tadeusza Szyszków z  Ostrowa Wielkopolskiego )

   

           

   

  PIĄTEK 24.10

   

    6.30  - Za + męża Włodzimierza Wasiuk, + ojca Józefa u siostrę Anielę oraz ++ z pokrewieństwa

   

             - Za ++ rodziców i rodzeństwo z rodzin Warzecha i Pietraszko i d.cz.

   

  16.30 - Szkolna - O Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Pach – Halupczok z ok. 61 r. ślubu Salomei
  i Jerzego oraz ich rodzin

   

            -  Za ++ rodziców Józefa i Paulinę Pytel, Józefa i Annę Hadamek, męża Józefa i szwagierkę Renatę

   

            - Za ++ rodziców Eugenię i Stanisława Róż i + teścia Michała Ryzner i szwagra Andrzeja Ryzner

   

  17.45 - Różaniec

   

  18.30 - Za + matkę Zofię Mateja w 13 r. śm., + ojca Romana, + bratanka Romana Mateja

   

            -  Za + Bernadetę Grajoszek w 1 r. śm.

   

  SOBOTA 25.10

   

    6.30 - Do Boga Ojca Wszechmogącego przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszkę o pokój i zgodę

   

  w naszej Ojczyźnie, o błogosławieństwo Boże dla niej i nią rządzących oraz o beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda

   

             - Za ++ braci Joachima, Józefa, Karola, bratanka Janusza, rodziców Karola i Jadwigę, męża Alojzego, syna Antoniego, Horsta Mrocheń i córkę Halinę

   

            - Za + ciocią Teresę Lato w 1 r. śm.

   

  14.00 - Złoty Jubileusz - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie z ok. 50 r. ślubu Henryki i Stanisława Janickich

   

  17.15 - Różaniec

   

  18.00 - O Boże Błogosławieństwo dla Tomasza Krzyżowskiego z ok. 18 r. urodzin

   

             - Za ++ rodziców Annę i Ryszarda Maczuga, teścia Franciszka Werner, braci Jana i Reinholda, Liliannę

   

  i Tomasza Chlebosz i dziadków z obu stron

   

           

   

  NIEDZIELA 26.10 – XXX Niedziela Zwykła

   

    6.45 - Za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy, do Bożego Miłosierdzia z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla rodziny Zofii i Ryszarda Cichowskich

   

            - Z podziękowaniem za dzieło i charyzmat błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, za jej żyjących i ++ członków, a także o kanonizację ich założyciela

   

    8.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo z ok. 10 r. ślubu Agnieszki i Grzegorza Będkowskich i o światło Ducha Świętego dla synów Franciszka i Piotra

   

            - Za + męża Antoniego Mateja, ojca i dziadka, rodziców z obu stron, pokrewieństwo i szwagra Lucjana Maryniak

   

    9.30 - SUMA -  Za + syna Krzysztofa Szczepaniak, + męża Jana, 3 braci, 2 siostry, pokrewieństwo z obu stron

   

             - Za ++ rodziców Rajnolda i Helenę Kine oraz wszystkich ++ z rodziny

   

  11.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo

   

  i zdrowie dla rodziców Elżbiety i Jana Drapiewskich z ok. 40 r. ślubu

   

            -  Za + ojca i dziadka Karola Słowik w dniu urodzin i + matkę Annę

   

            - Za ++ rodziców Anielę i Jana Muskałów, ++ księży Franciszka Dotę, Andrzeja Jabłońskiego i Gerarda Kałużę

  15.00 - Szpital - Do Bożej Opatrzności w intencji Karola Pajor z ok. 18 r. urodzin, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i mądry wybór drogi życiowej dla niego i dla rodzeństwa

  16.15  - Różaniec

  17.00 - Do Bożej Opatrzności i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Anny, Juliana i Poli oraz ich rodziców

Intencje mszalne
piątek 24 Paź 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Piątek XXIX tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Antoniego Marii Clareta
24 października 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara