• Intencje

  INTENCJE MSZALNE 18.05. - 24.05.2015

  PONIEDZIAŁEK 18.05

  6.30 - Za podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla rodziny Kołodziejczyk oraz za ++           rodziców,rodzeństwo i krewnych
         - Za + Edwarda Miller ( od sąsiadów z ul. Dłuskiego 19 )
  17.30 - Nabożeństwo Majowe/Nowenna do Ducha Świętego
  18.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i                  opiekę Matki Bożej w rodzinach Juszczyszyn i Machulak
           - Za + syna Władysława Reimann w 6 r. śm., żonę Krystynę Reimann, ++ z rodziny Reimann, Hendel i d.cz.

  WTOREK 19.05

  6.30 - O Błogosławieństwo Boże w rodzinie Kuhn
  17.30 - Nabożeństwo Majowe/Nowenna do Ducha Świętego
  18.00 - Za + ojca i dziadka Czesława Śliżewskiego
           - Za + męża Stanisława Grabowskiego w 6 r. śm., + syna Ryszarda, ++ rodziców Gambuś i Grabowski i                    pokrewieństwo z obu stron
  19.00 - Msza Święta Odnowy w Duchu Świętym

  ŚRODA 20.05

  6.30 - Za ++ rodziców Juliana, Irenę i Jadwigę Kasprzyk, męża Bogumiła, brata Zdzisława i ++ teściów Wojciecha i           Mariannę Kościarz i Teodora Kalinowskiego
         - Za + kuzynkę Marię Pałyga ( od rodziny Jarząbek )
         - Intencja wolna
  17.30 - Nabożeństwo Majowe/Nowenna do Ducha Świętego
  18.00 - W języku niemieckim - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i                 zdrowie dla Róży i Henryka Juros z ok. 55 r. ślubu

  CZWARTEK 21.05 – wsp. św. Jana Nepomucena

  6.30 - Intencja wolna
  17.30 - Nabożeństwo Majowe/Nowenna do Ducha Świętego
  18.00 - Gimnazjalna - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Tipolt i Adaszyński, za + męża ojca i dziadka Jerzego oraz wszystkich ++ z rodzin Tipolt, Nowak, Barcik, Mrocheń, Panicz, Wolter, Adaszyński i Sonię Baier
           - Za + ojca Konrada Gajda w r. śm. i za ++ z rodzin Gajda i Przybyłek
  - Za + Natalię Teduła, teścia Adama Tasarz, ciocię Danutę Kędzia, dziadków Lucynę i Władysława Pelińskich, Stanisławę,
  Jana i Henryka Lichosik oraz d.cz.

  PIĄTEK 22.05 – wsp. św. Rity z Cascia

  6.30 - Za + męża Jana Walacik, ++ rodziców z obu stron i za dusze opuszczone
  16.30 - Szkolna- Za + Adama Hurek ( od Oli z rodziną )
           - Za + męża i ojca Gustawa Szczotka w r. śm., za Jego rodziców i rodzeństwo, + Tadeusza, Stanisławę,                    Adelę, Lesława, Zbigniewa i Teresę Moskwa
  17.45 - Nabożeństwo Majowe/Nowenna do Ducha Świętego
  18.30 - Za + mamę i babcię Hildegardę Kupską w 1 r. śm., + ojca i ++ dziadków z obu stron
           - Za + męża, ojca i dziadka Bogdana Jeż
           - Za + siostrę i ciocię Annę Baumann w 30 dzień po śmierci

  SOBOTA 23.05

  6.30 - Za + męża, ojca i dziadka Jana Musiał w 1 r. śm.
          - Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Dudzicz w 12 r. śm., za ++ rodziców z obu stron, dziadków, 2 szwagrów            i matkę chrzestną
  17.15 - Nabożeństwo Majowe /Nowenna do Ducha Świętego
  18.00 - Za ++ rodziców Stanisławę i Floriana Nowak, brata Mieczysława, dziadków z obu stron i pozostałych ++ z                rodzin Nowak, Napieraj i d.cz.
           - Za + Józefa Krzyżowskiego, jego rodziców i teściów

  NIEDZIELA 24.05 – Zesłanie Ducha Świętego

  6.45 - Z okazji Dnia Matki o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Zofii Krzysztoń i Emilii Walskiej
  8.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę w rodzinie Kokot, w rodzinach dzieci          Barbary, Marka oraz dla wnuczek Julii i Emilii i w rodzinie Anny i Wojciecha
         - Za ++ rodziców Mariannę i Władysława Kilijańskich, dziadków Kilijańskich i Florysiaków, za ks. kanonika                Juliana Chyżewskiego i ks. prałata Gerarda Kałużę
  9.30 - SUMA - Za ++ rodziców Ritę i Antoniego Janowskich, ++ rodziców i ++ pokrewieństwo oraz ++ rodziców                Marię i Antoniego Gajda, Marię i Bolesława Iwańczuk i ich ++ rodziców
         - Za + doktora Henryka Jakubowa ( od koleżanek i kolegów lekarzy )
  11.00 - Za + mamę Anielę Jasińską, ++ z rodzin Jasiński, Białecki, Derda, Lipok i Muskała
           - Za + mamę Genowefę Ochwatowską i ++ dziadków z rodziny Ochwatowskich i Krysiaków
  15.00 - Szpital - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i                 zdrowie dla taty Alojzego Juros z ok. 88 r. urodzin
  16.15 - Nabożeństwo Majowe
  17.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dziecko Natalię Jendrzej, za jej rodziców i chrzestnych

   

   

Intencje mszalne
niedziela 24 Maj 2015
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
VIII Niedziela okresu zwykłego, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
24 maja 2015r.

11111-66267 203x203

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara