• Intencje

  INTENCJE MSZALNE OD 17 DO 23 PAŹDZIERNIKA
  Poniedziałek - 17 października - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,bpa i męczennika
  6:30 - Za + męża Tadeusza Cuper, ++ teściów Cuper i za ++ rodziców Helenę i Gerarda Wojtek.
  - Za + Barbarę Wojczyk (intencja od kuzynki Basi z rodziną)
  17:00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie z okazji 50 rocznicy urodzin męża i ojca Jarosława Janickiego
  - Za ++ rodziców i dziadków Annę i Władysława Mrozek, Janinę i Zdzisława Elżanowskich wujka Jurka, ks. prałata Gerarda Kałużę, pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze czyśćcowe
  17:30 - Różaniec
  Wtorek - 18 października - święto św. Łukasza Ewangelisty
  6:30 - Za ++ rodziców Julię i Stanisława Malosek, Katarzynę i Jana Kornak oraz wszystkich ++ z rodzin Malosek i Korniak oraz za ks. prałata Gerarda Kałużę
  - Za ++ rodziców Longinę Kwiatkowską w 5. rocznicę śmierci i Wawrzyńca Kwiatkowskiego w 17. rocznicę śmierci i ++ w rodzinach Wiercińskich i Kwiatkowskich.
  17:30 - Różaniec
  18:00 -Za ++ rodziców Stefanię i Franciszka Kroczyńskich, + męża Jana Kuśmierskiego, ++ z rodzin Ku-śmierskich i Kroczyńskich
  - Za ++ rodziców Halinę i Stanisława Durlej w rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Durlej i Sekwojda.
  Środa - 19 października - wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika
  6:30 - Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora Knapik, ++ braci, siostry, bratowe, szwagrów, ks. prałata Kałużę i za dusze opuszczone
  - Za + Pawła Golec w rocznicę śmierci, ++ rodziny i za dusze czyśćcowe.
  17:15 - Różaniec
  18:00 - Msza św. w języku niemieckim: O Boże błogosławieństwo dla rodziny Juros i Rerich i za ++ z ro-dzin
  Czwartek - 20 października - wspomnienie św. Jana Kantego
  6:30 - Za + męża Jana w rocznicę śmierci, + męża Józefa, ++ rodziców, teściów oraz szwagrów Krzysztofa i Grzegorza oraz za + Zofię Szyszka
  - Za ++ rodziców Marię i Stanisława, za ++ braci Franciszka i Michała i ++ rodzeństwo Rutkow-skich oraz za + męża Józefa Krzywy i za + ks. Józefa Sztomyka
  17:30 - Różaniec
  18:00 Msza św. gimnazjalna: Za ++ rodziców Jerzego i Antoninę Piecha, + brata Józefa, + Stefana Pustułę i za ++ z rodzin Pustuła i Piecha
  - Za + Gintra Rudolf, jego + żonę Urszulę i za ++ rodzeństwo
  - Za ++ rodziców Martę i Jana Pyka, Stefanię i Wiktora Joniec, + siostrę Adelajdę Sklorz i szwagrów Horsta Dietrich, Alfonsa Glinka i ks. prałata Gerarda Kałużę i za dusze czyśćcowe
  Piątek - 21 października - wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
  6:30 - Za ++ rodziców Stanisława i Agnieszkę Kotysz, braci Piotra i Andrzeja, szwagrów i bratanka
  - Za + Mieczysława Polak (od rodziny Kielan i Kasprzak)
  16:30 - Msza święta szkolna: - Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, dziękując Bogu za dzieci objęte modlitwą, prosząc dla nich o dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski w codziennym życiu (od Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci)
  - Za + Mariusza Kwietniewskiego (od sąsiadów z ul. Plac Wolności 6)
  17:45 - Różaniec
  18:30 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i o dalsze Boże bło-gosławieństwo w intencji rodziny Iwony i Marka z okazji 10 rocznicy ślubu oraz o zdrowie dla całej rodziny i za ++ ojców Bernarda i Franciszka, ++ z pokrewieństwa Kaczmarek
  - Dziękczynna za ŚDM oraz za rodziny, które przyjęły młodzież do swoich mieszkań i wszystkich darczyńców z prośbą o Boże błogosławieństwo.
  - Za + Zenobię Korpysa (od współlokatorów z bloku 15 ulicy Sikorskiego)
  Sobota - 22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
  6:30 - Za + Jana Kotyrba w 6 rocznicę śmierci i w dniu urodzin i + żonę Elżbietę Kotyrba
  - Za + Barbarę Wojczyk (od kuzyna Janka z rodziną)
  17:15 - Różaniec
  18:00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Jaskóła z okazji 40. rocznicy ślubu
  - Za + Tomasza Kłysińskiego w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodzin Kłysińskich i Chojna
  - Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudy Lisowski, ++ Kleofasa, Julia, Franciszka Duda i ++ pokrewieństwo z obu stron i za dusze czyśćcowe
  20:30 - Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II
  Niedziela - 23 października - XXX Niedziela Zwykła
  6:45 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Marii i Jana Halupczok oraz dla dzieci i wnuków.
  8:00 - Za ++ rodziców Bronisławę i Jana Wienzek, ++ siostry, + siostrzenicę Teresę, ++ pokrewieństwo i + męża Norberta
  - Za ++ rodziców Helenę i Rajnolda Kuhne i wszystkich ++ z rodziny
  9:30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z rodzinie Jana Kotula
  - Za ++ rodziców Emilię i Lucjana Mularczyk i za ++ z rodziny Walus i Mularczyk
  11:00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosła-wieństwo i zdrowie dla Ewy Ciepły z okazji urodzin.
  - Za ++ rodziców Anielę i Jana Jasińskich, ++ z rodzin Jasiński, Derda, Bryś, Muskała i Białecki
  15:00 - Stary kościół: O Boże błogosławieństwo dla małżeństw obchodzących w tym roku Jubileusz Mał-żeństwa
  15:00 - Szpital - Za ++ rodziców Jana i Matyldę Blabuś w 4 rocznicę śmierci Mamy, Mariannę i Bolesława Smolnik, siostrę Zofię, brata Stanisława, dziadków z obu stron oraz ++ chrzestnych, Jana Panek, Konrada Buchta i za ++ z rodzin Blabuś, Smolnik, Kalemba i Łuczak
  16:15 Różaniec
  17:00 - Za ++ rodziców Anielę i Jana Muskałów, ++ księży Franciszka Dotę, Andrzeja Jabłońskiego, Gerar-da Kałużę, siostrę Stanisławę i braci Jana i Józefa
  - Za + Alinę Janerka w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny.

Intencje mszalne
sobota 22 Paź 2016
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na k{tórą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Sobota XXX tygodnia okresu zwykłego
22 października 2016r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara