• Intencje

  NIEDZIELA 31.08 – XXII Zwykła

    6.45 - Za + Danutę Laib, jej rodziców, Helenę i Stefana Kubat

    8.00  - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Firlus i
  Kołodziej

             - Za + żonę Łucję Pałetko w 23 r.śm., za rodziców  Antoninę i Franciszka i ++ z rodzin Wójcik i Janeczek

    9.30 - SUMA - Z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla prawnuczki Hanny Rostkowskiej z ok. rozpoczęcia nauki

  11.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Bożę Błogosławieństwo i zdrowie z
  ok. 15 r. ślubu Barbary i Karola Janik i z ok. 40 r. urodzin Karola oraz o Błogosławieństwo Boże dla ich córek Oli i
  Martynki

             - Za + Mirosława Dota w 4 r.śm.

  15.00 - Szpital - Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Tadeusza Ledniowskiego i dla synów z rodzinami

  16.15  - Nieszpory

  17.00  - Za ++ rodziców Agnieszkę i Ryszarda Kondziela, za ++ z pokrewieństwa i d.cz.

                                     

  PONIEDZIAŁEK 01.09  - wsp. bł Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej

    6.30 -  Za + matkę Władysławę Niedbalec w r. śm., + ojca Władysława, wujka Edwarda oraz + teścia Józefa Pierwołę i wszystkich ++ z rodziny

    8.00 - Na rozpoczęcie roku szkolnego Gminny Zespół Szkół i Zespół Szkół w Ozimku

             - Za + męża i ojca Franciszka Konop w r. śm., ++ rodziców Monikę i Józefa oraz Wiktorię i Franciszka i ++ dziadków z obu stron

  17.00 - Na rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły Podstawowe

            - Za + matkę Lidię Skorupa, + ojca Mariana i Pawła Wojtynek w 3 r.śm., dziadków Gryc i Skorupa

           

  WTOREK 02.09 

    6.30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Kopacz

            - Za ++ rodziców Stefanię i Jana Włoch, męża Krzysztofa oraz ++ z pokrewieństwa

  18.00 - O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla wnuczka Szymona

            - Za + Janinę Krzysztofczyk, + teścia i ++ z rodziny

  19.00 - Msza Święta Odnowy w Duchu Świętym

            

  ŚRODA 03.09 – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

    6.30 - Za ++ Waltra i Gertrudę Jendrzej, ++ rodziców Annę i Wilhelma Mientus, rodzeństwo Gertrudę, Elżbietę i Józefa oraz za ++ z rodzin Jendrzej, Miętus i d.cz.

            - Za + ojca Roberta Gola, ++ teściów Janinę i Antoniego Bartczak oraz wszystkich ++ z rodzin Bartczak, Gola

  17.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Cebula

            - Za ++ teściów Jadwigę i Antoniego Paszkiewicz oraz za ++ z rodziny, + ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.

  CZWARTEK 04.09 – Pierwszy miesiąca

    6.30 - Za ++ rodziców Paulinę i Piotra Kot, ++ siostry zakonne i ++ księży

            - Za + Marię Kokot w 6 r.śm., + męża Alfreda, + matkę Elżbietę Ignatz w 3 r..śm. i za + Marcina Prukop

  18.00 -O Błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, braci i sióstr
  zakonnych oraz o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o Błogosławieństwo Boże dla Apostolatu Margaretka i Dzieła Modlitwy za Kapłanów

             - Za ++ Joannę, Rafała i Oliwiera Latarowskich w 10 r.śm. i + Teresę Dmuchowską

  PIĄTEK 05.09 – Pierwszy miesiąca

    6.30 - Za ++ rodziców Elżbietę i Leopolda Golec, Helenę i Huberta Ponsa i ++ dziadków z obu stron

            - Za + ojca Stefana Kołodziej, ++ teściów, ++ pokrewieństwo i d.cz.

  16.30 - Szkolna - Za + męża i ojca Wojciecha Wierzbickiego w 35 r..śm.

            - Za + Andrzeja Gwiazdeckiego w r. śm. i ++ z rodziny i d.cz.

  18.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo w rodzinie Gabrieli i Piotra Feliks

            - Za + ojca Józefa Staś w 5 r.śm., + matkę Zofię i brata Teofila

  SOBOTA 06.09-  Pierwsza miesiąca

    6.30 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Maryi oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi i wynagrodzenie Jej
  Niepokalanemu Sercu za obelgi przeciwko Jej dziewictwu

            - O Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Wojciecha Jarockiego z ok. 18 r. urodzin

            - Za + Stanisława Dara w 10 r..śm.

  17.15 - Różaniec

  18.00 - Za + ojca Józefa Pałgan, pozostałych ++ z rodziny Pawłowskich i Pałgan, + ojczyma Antoniego Frączak i d.cz.

            - Za + Tadeusza Kowalkowskiego w 2 r..śm.

  NIEDZIELA 07.09 – XXIII Zwykła

    6.45 - Za ++ rodziców Rogowski, 3 braci, siostrę zakonną Rajmundis

    8.00 - Za + ks. prałata Gerarda Kałużę w 3 r. śm.

            - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Dziuba i dzieci z rodzinami

    9.30 - SUMA - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za tegoroczne żniwa mieszkańców Antoniowa i Ozimka ( Dożynki Parafialne )

            - Za + mamę Stefanię Makowską w 22 r..śm., + brata Kazimierza Kraszewskiego w 9 r.śm.

  11.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci : Zuzanna Knop, Seweryn Stręk, Nadia Wróblewska, Emilia Szyszka, za 

Intencje mszalne
środa 03 Wrz 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XXII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Grzegorza Wielkiego
3 września 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara