• Intencje

  PONIEDZIAŁEK 08.09 -  Święto Narodzenia NMP

    6.30 -  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo w rodzinie Roter, a szczególnie o zdrowie dzieci

             - Za + ks. prałata Gerarda Kałużę i za ++ kapłanów : ks. Andrzeja Jabłońskiego, Kazimierza
  Kozołup, Jerzego Gallusa i ks. Zygmunta Wąchała ( od Róż Różańcowych )

    8.00 - Za wstawiennictwem MB, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń Róży
  Różańcowej Narodzenia NMP i za ++ siostry z tej Róży

  17.00 - Za ++ Janinę i Stanisława Biega, Hannę Wils i rodziców z obu stron

            - Za + Jerzego Jarząb ( od szwagra Andrzeja z rodziną )

           

  WTOREK 09.09 

    6.30 - Za + Józefa Kułagi w r. śm., rodziców Jadwigę i Seweryna Spik, siostry Adelę i Jerzego Raitor, szwagra Manfreda Moczygemba

            - Za + męża Mikołaja Linkert w 6 r.śm., ++ teściów Linkert i Płóciennik i d.cz.

  18.00  - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
  Błogosławieństwo i zdrowie dla syna Łukasza z ok. 15 r. ur.

             - Za + mamę Wiesławę Chyla w 10 r. śm. ( od córek )

  ŚRODA 10.09

    6.30 - Za + matkę i babcię Annę Skiba w 14 r. śm., za + męża Pawła

            - Za ++ rodziców Michalinę i Władysława Krupa, braci Wiesława i Kazimierza oraz ++ rodziców Annę Pańczyk, Alfonsa Gaszczyk, brata Piotra Pańczyk i ciotkę Hildegardę Gaszczyk oraz ++ z rodzin Krupa, Gaszczyk i Pańczyk

  13.00Ślub - Ewelina Gierlich i Kamil Machnik

  18.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
  Błogosławieństwo i zdrowie dla Bożeny i Michała Gieszewicz z ok. 25 r. ślubu

             - O Błogosławieństwo Boże i opiekę w rodzinach Bednarz - Stonoga

           

  CZWARTEK 11.09

    6.30 - Za ++ rodziców Irenę i Stanisława Serweta, Danutę i Stanisława Włoch, brata Włodzimierza Włoch i ++ dziadków z obu stron

            - Za ++ Erykę i Gerarda Respondek w r. urodzin

  18.00 - Gimnazjalna - Z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla ofiarodawców 2 ołtarza Bożego Ciała

            -  O zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Kulik, za dzieci i ich rodziny, a także zdrowie dla mamy Franciszki

            - Za + męża Waldemara Fox w r. śm., + ojca Alojzego Bul i ++ z pokrewieństwa z obu strom

            

  PIĄTEK 12.09 – wsp. Najświętszego Imienia Maryi / Dzień Fatimski

    6.30 - Za + teścia w r. śm., teściową, szwagra Krzysztofa, męża Józefa, ojca, brata, Pawła, dziadków z obu stron

            - Za + męża Władysława Błażejewskiego w dniu urodzin

  16.30 - Szkolna - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
  i zdrowie dla Hildegardy Mrahs w 70 r. urodzin

            - Za ++ Stanisławę, Ryszarda i Tadeusza Adolfów

  19.00 - Stary Kościół - Za + mamę, babcię Martę Kempa w 7 r. śm., za ++ z rodziny i d.cz.

            - Za + córkę Lucynę Szuleka, ++ rodziców Michalinę i Antoniego Husar, brata Romana i dziadków
  z obu stron

            - Za + Wilibalda Fornol

  SOBOTA 13.09 -  wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

    6.30 - Za ++ rodziców Marcjannę i Józefa Pierdoła, + siostrę Marię, ++ braci Ericha i Karola, szwagra Jana, ++ dziadków i d.cz.

            - Za ++ rodziców Zofię i Wojciecha Ledniowskich w 20 r. śm. matki, + ks. prałata Edwarda
  Ledniowskiego, ++ braci Stanisława i Józefa, Władysława, siostry Helenę, Marię, + żonę Paulinę
  Ledniowską, bratową Helenę Ledniowską, szwagierkę Bogusławę, szwagra Michała Drozda i ++ z rodziny
  Ledniowskich i Kotlarzy

  14.00 - Złoty Jubileusz – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Erny i Alfonsa Sladek z ok. 50 lecia małżeństwa i dzieci, wnuków
  i prawnuczki

  17.15 - Różaniec

  18.00 - Za ++ rodziców Jadwigę i Horsta Ciołek, ++ dziadków Konstantynę i Tomasza Hurek, Marię
  i Ludwika Ciołek i ++ z pokrewieństwa

            - Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, za ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, koleżanki, ks. prałata Gerarda Kałużę, Hildegardę Demarczyk, ++ z rodzin Figurniak, Marud, Jóźwin, Górniak, Krzyśków i d.cz.

  NIEDZIELA 14.09 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

    6.45 - Za ++ rodziców Antoniego i Zofię Franczyk, + brata Jana, ++ rodziców Elżbietę i Wiktora Mazur, ks. prałara Gerarda Kałużę i ++ z pokrewieństwa

    8.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla
  Wernera Panicz z ok. 50 r. urodzin

            - Za + syna Jana Pałetko w 20 r. śm., jego wujków Zygmunta i Mieczysława Pałetko

    9.30 - SUMA - Za + Adama Hurek ( od Stowarzyszenia Sołtysów Polskich )

  11.00 - Za ++ rodziców Zofię i Józefa Glib, ++ teściów Annę i Władysława Białas, za ++ rodzeństwo z obu stron oraz za + męża Jana Białas

  14.00 - Niepełnosprawni - Za + ojca  Mieczysława Cierpisz w 3 r. śm., ++ dziadków z obu stron

  15.00 - Szpital - Za + ojca Teodora Bul, o spokój duszy i łaskę nieba w 100 r. urodzin

  16.15  - Nieszpory

  17.00  - Za + męża i ojca Feliksa Mikulec w 25 r. śm., ++ rodziców z obu stron i dziadków z obu stron, 2 braci, 2 szwagrów i

Intencje mszalne
środa 17 Wrz 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XXIV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Roberta Bellarmina
17 września 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara