• Intencje

  INTENCJE MSZALNE 29.03. - 05.04.2015

  NIEDZIELA 29.03 – Niedziela Palmowa

  6.45 - Za ++ rodziców Mariannę i Wincentego Pieluchów, ++ braci Lucjana i Jana i + bratową Leokadię
  8.00 - Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę Jończyk w r. śm., za ++ dziadków Nizar, Jończyk oraz ++ z                           pokrewieństwa i d.cz.
  9.30 - SUMA - Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Pańczyk, brata Gintera oraz + ojca Maksymiliana Halupczok
  11.00 - Za ++ rodziców Marię Tomczyńską w 4 r. śm. oraz Stefana Tomczyńskiego
  15.00 - Szpital - O Boże Błogosławieństwo dla chrześniaka Maksymiliana Gineu Paruzel z ok. 2 r. urodzin
  16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
  17.00 - Za ++ rodziców Mariannę i Emila Wujec, brata Bogdana, dziadków Miarka i Wujec

  PONIEDZIAŁEK 30.03 – Wielki Poniedziałek

  6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla              Stefanii Janik z ok. 60 r. urodzin i dla dzieci i wnuków
         - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże Błogosławieństwo i                  zdrowie dla Henryka Wisar z ok. 80 r. urodzin ( od córki )
         - Za ++ rodziców Magdalenę i Franciszka Machnik, + Bernarda Hoinka
  18.00 - Za + mamę, babcię i prababcię Zofię Krawczyk z ok. 11 r. śm., za ++ z rodzin Krawczyk, Derengowski,                  Kałwak, Kutny

  WTOREK 31.03 – Wielki Wtorek

  6.30 - O Błogosławieństwo Boże w rodzinie Zehles
         - Intencja wolna
  18.00 - Za + Henryka Klimek w 1 r. śm. i ojca Maksymiliana
           - Za + Jana Jasińskiego ( od mieszkańców bloku nr 5 ul. Powstańców Śl. )

  ŚRODA 01.04 – Wielka Środa

  6.30 - Za + Annę w rocznicę urodzin
         - Intencja wolna
  18.00 - O zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Cap oraz o wiele łask Bożych w rodzinach dzieci
           - Za + ojca Stanisława, brata Szczepana Wąsowicz, ++ dziadków z obu stron, teściów Bronisławę i                            Stanisława Tylutkich, 2 szwagrów, 2 szwagierki, ++ z rodzin Tylutki, Król, Rudek, za ++ ojców chrzestnych

  CZWARTEK 02.04 – Wielki Czwartek / Pamiątka ustanowienia Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii

  16.30 - MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ DLA DZIECI - Za + męża, ojca i dziadka Mariana Siudeję
              w 1 r. śm.
  18.00 - MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ DLA DOROSŁYCH - W intencji kapłanów posługujących w naszej              Parafii,tych, którzy z Niej pochodzą i tych, którzy w Niej posługiwali oraz o powołania
           - Za + żonę Elżbietę Kalla w 17 r. śm., ++ rodziców Tomasza i Gertrudę Kalla, ++ 3 braci, siostrę z rodziną,              teścia Korneliusza i za ++ z pokrewieństwa z obu stron i d.cz.
           - Za ++ rodziców Jana i Paulinę Barczyk, Henryka i Łucję Bronek i ++ dziadków z obu stron i bratową Edytę              Bronek
           - O opiekę Bożą dla Marii Jasińskiej i dzieci oraz za + Jana Jasińskiego

  PIĄTEK 03.04 – Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

  16.30 - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ DLA DZIECI
  18.00 - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ DLA DOROSŁYCH

  SOBOTA 04.04- Wielka Sobota

  20.00 - WIGILIA PASCHALNA

  NIEDZIELA 05.04 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  6.30 - REZURECJA - Za Parafian
         - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo oraz o Dary Ducha Świętego          dla Patrycji Wieszołek z ok. urodzin
         - Za + męża Józefa Racławskiego, ++ rodziców Marię i Tadeusza Klonowskich i za ++ Różę i Jana Sandel
         - Za ++ rodziców Edmunda i Franciszkę Pipa, brata Józefa, Leona, siostrę Marię oraz za ++ z pokrewieństwa            Pipa i Turek
  9.30 - Za + Annę Kwiotek, ++ Bernarda i Joachima Kwiotek, + Klimas Waleska i wszystkich ++ z pokrewieństwa
  11.00 - Za + syna Roberta Kistela i ++ rodziców z obu stron
  15.00 - Szpital - Za + żonę Elżbietę Jończyk w 8 r. śm., ++ rodziców Piotra i Paulinę, ++ teściów Teodora i                        Małgorzatę, ++ braci Pawła, Wiktora i Józefa, ++ siostry Elfidię, Marię i Annę, ++ szwagrów Ignacego,                    Jagodę, Józefa Panicza, Józefa Gabryś, ++ Wilhelma i Beatę Urlich i + Marię Loch
  16.15 - Nieszpory Wielkanocne
  17.00 - Za ++ rodziców Emilię Świętek w 9 r. śm. i Waldemara Świętek w 18 r. śm., teściów Marię i Józefa Janik
              i pokrewieństwo z obu stron

   

Intencje mszalne
poniedziałek 30 Mar 2015
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Wtorek Wielkiego Tygodnia
30 marca 2015r.

11111-66267 203x203

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara