• Intencje

  INTENCJE MSZALNE 07.02. – 14.02.2016 R.

  NIEDZIELA 07.02 – V Niedziela Zwykła

  6.45 - Za + matkę Elizabeth i za ++ z rodzin Szrajber i Woźny
  8.00 - Za + matkę Teresę Ozimek, ++ z rodziny i d.cz.
  9.30 - SUMA - Za + Adeltraudę i Józefa Ogórka, ++ z pokrewieństwa z obu stron
  11.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci oraz dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych
  15.00 - Szpital - Za + Jerzego Będkowskiego ( od pracowników Przedszkola Publicznego nr 2 )
  16.15 - Godzina Święta
  17.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny z ok. urodzin oraz dla męża Piotra i syna Teofila

  PONIEDZIAŁEK 08.02

  6.30 - Za + syna Bartosza, mamę Halinę Orszulak, teściów Błasik
  18.00 - Za + ojca Kazimierza Bednarz i + mamę Józefę Stonoga

  WTOREK 09.02

  6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla męża Jana Halupczok z ok. 70 r.urodzin
  18.00 - Za + ks. Andrzeja Jabłońskiego w r. śm
  19.00 - Msza Święta Odnowy w Duchu Świętym

  ŚRODA 10.02 – Środa Popielcowa

  6.30 - Za podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marleny Słociak z ok. 50 r. urodzin
  - Za ++ rodziców, dziadków i teściów, ++ z rodziny Steckiewicz, Bańkowski i Klocek
  8.00 - Za ++ rodziców Stanisławę i Mikołaja Sopniewskich, ich rodziców i rodzeństwo oraz za + ks. Jacka
  16.30 - Za + męża, ojca i dziadka Waltera Wacławczyk w r.śm., ++ z pokrewieństwa i d.cz.
  18.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla męża Bronisława z ok. 65 r. urodzin

  CZWARTEK 11.02 – wsp. Matki Bożej z Lourdes

  6.30 - Za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes o Boże Błogosławieństwo dla siostry Teresy z ok. urodzin i za ++
  Antoniego, Agnieszkę, Stanisława, Krzysztofa, Wiktorię Otok, męża Szczepana Rosa, Jana Jasińskiego, ks. prałata
  Gerarda Kałużę i d.cz.
  18.00 - O Błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne dary dla syna Patryka Kostoń w dniu 16 urodzin
  - Za + Danutę Jarosz-Ogórek w dniu urodzin

  PIĄTEK 12.02

  6.30 - Za + Helenę Pasieka
  - Za + Irenę Łyszczyk ( od córki Iwony z rodziną )
  17.45 - Droga Krzyżowa
  18.30 - Za + męża, ojca i dziadka Stefana Karpińskiego w 4 r.śm., ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.

  SOBOTA 13.02

  6.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Zbigniewa Makowskich z ok. 33 r. ślubu
  17.15 - Różaniec
  18.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Eleonory Feliks z ok. 60 r. urodzin
  - Za ++ Klarę, Pawła i Jerzego Sklorz, za ++ z rodziny Bock, Sklorz, Gawlik i Sowa

  NIEDZIELA 14.02 – I Niedziela Wielkiego Postu

  6.45 - Za + męża i ojca Ryszarda Rogowskiego w r.śm. i ++ rodziców z obu stron oraz za ++ z rodziny Rogowski, Lakwa, Jończyk
  8.00 - Za ++ rodziców Mariannę i Józefa Stochmiałek, ++ siostry oraz braci, + bratową i szwagrów i ++ z rodzin
  Stochmiałek i Gmyrek
  - Za ++ rodziców Joanne i Hermana Janta, Annę i Władysława Kluczniak, + brata Wilfrieda Janta i ciotkę Bertę
  Jabłońską
  9.30 - SUMA - Z prośbą o Boże Błogosławieństwo w rodzinach Kumiec, Mlotek i Kozielski
  11.00 - O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tymka oraz opiekę Matki Bożej w rodzinach Derda, Pudlik,
  Białecki i Jasiński
  14.00 - Niepełnosprawni - Za + Jerzego Będkowskiego ( od współpracowników Przedszkola Publicznego nr 2 )
  15.00 - Szpital - Za + Janinę Niedźwiecką
  16.00 - Gorzkie Żale
  17.00 - Za + ojca Feliksa Walus w 33 r. śm., + matkę Józefę, dziadków z obu stron, + Zenona Puchała, ++ z rodzin Walus, Pużak, Błaszków, Derewlanych

   

Intencje mszalne
wtorek 09 Lut 2016
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na k{tórą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Wtorek V tygodnia okresu zwykłego
9 lutego 2016r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara