• Intencje

  PONIEDZIAŁEK 22.09

    6.30 - Za + męża Stanisława Kalinowskiego w 10 r. śm., teściów Genowefę i Adama,

  szwagierkę Helenę i szwagrów Józefa, Romana, Walentego, Kazimierza i ++ dziadków z obu stron

             - W 24 r. śm., męża i ojca Adolfa Nyolt

  17.00 - Za wstawiennictwem Maryi Matki Kapłanów, z prośbą o Boże Błogosławieństwo
  w posłudze kapłańskiej i zdrowie dla ks. Kamila w dniu urodzin

             - Za + ojca Józefa Aptyka w 5 r. śm., + matkę Elfrydę oraz ++ teściów Marię
  i Wincentego Urbanek

             - Za + Annę Stancel, ++ z rodziny i d.cz.

           

  WTOREK 23.09 – wsp. św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

    6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę MB i dary Ducha Świętego dla córki Renaty z ok. 40 r. urodzin i wnuka Piotra z ok. 18 r. urodzin

            - Za ++ Michalinę i Antoniego Bednarz

  18.00  - Za + matkę Marię Jagusz w 47 r. śm., ojca Andrzeja Jagusz w 37 r. śm. i ++ braci Pawła, Rufina i Wiktora

             - Za + ojca Czesława Gaik w 1 r. śm., + mamę Waltraudę i ++ z rodziny Gwiosda

  ŚRODA 24.09

    6.30 - Za + ojca w 11 r. śm., ++ rodziców Jadwigę i Jana Grabelus, Gerarda Hauke, Gertrudę i
   Wiktora Drzymała

            - Za + syna Józefa Czajda w 2 r.śm., całe pokrewieństwo, ks. prałata Gerarda Kałużę,
  ks. Andrzeja Jabłońskiego i d.cz.

  18.00 - Za ++ w 30 dzień po śmierci : Stanisława Wychowaniec, Agnieszka Gruszka, Waltrauda Bieniecka, Jarosław Latusek, Hildegarda Neumann, Bolesław Kondrowski

             - Za + Łucję Wilk i ++ z całej rodziny

           

  CZWARTEK 25.09 – wsp. bł Władysława z Gielniowa, prezbitera

    6.30 - Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z ok. urodzin oraz dla synów i wnuczki

            - Za + Tadeusza Stonoga w 9 r. śm., ++ rodziców z obu stron, ks. prałata Gerarda Kałuże
  i d.cz.

  18.00 - Gimnazjalna - Za + Irenę Naumiuk w 1 r. śm.

            -  Za + syna Roberta Kistela i ++ rodziców z obu stron i d.cz.

          

  PIĄTEK 26.09

    6.30 - Za + Alfreda Szafarczyk ( od znajomych )

            - Za + Bolesława Kondrowskiego ( od sąsiadów )

  16.30 - Szkolna - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w intencji Genowefy Zaręba z ok. 75 r. urodzin, a także
  za + męża Jana

            - Za + córkę Dorotę

  18.00 - Za ++ rodziców Jana i Helenę Dąbek, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

            - Za ++ Marię, Anielę, Stanisława, Krzysztofa i Jana Chmuraków

  SOBOTA 27.09 – wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera

    6.30 - Do Boga Ojca Wszechmogącego przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszko, o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, o Błogosławieństwo Boże dla Niej i Nią rządzących oraz o beatyfikację Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego

            - Za + ks. prałata Edwarda Ledniowskiego w 2 r. śm.

  17.15 - Różaniec

  18.00 - Za + żonę, mamę Krystynę Gaszewską w 6 r. śm., za + ojca Maksymiliana Panicz,
  + siostrę i brata Józefa i za ++ z rodziny Panicz, + Gertrudę

            - Za + żonę Krystynę Stępień, ++ Franciszka Stępień, ++ Marię i Ryszarda Kobiołka,
  Mariannę Proksza, + ks. prałata Gerarda Kałużę i d.cz.

  NIEDZIELA 28.09 – XXVI Niedziela zwykła

    6.45 - Za++ rodziców Jadwigę i Michała Sycha, teściów Wiktorię i Fryderyka Marusak i wszystkich ++ z pokrewieństwoz obu stron

    8.00 - O Błogosławieństwo Boże, opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Czaplik, i ++ rodziców z obu stron

            - Za ++ rodziców Feliksę i Stanisława Wnęk w 12 r.śm., ojca i męża Piotra Grubskiego,
  + kuzynkę Jadwigę Niedźwiedzką, ++ dziadków Franciszkę i Stanisława Piekarskich, + Piotra Błażełek i d.cz.

    9.30 - SUMA - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosłąwieństwo i zdrowie w 70 r. urodzin Ingeborgi Duda

             - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
  Błogosławieństwo dla Małgorzaty i Jacka Jonczyk w 5 r. ślubu i córki Karoliny z ok. 3 urodzin i dla całej rodziny

  11.00  - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Pańczyk i w rodzinach synów, opiekę Bożą dla wnuków

              - Za + mamę Bolesławę Lalić w 4 r.śm., + siostrę Danutę Samsel-Brysz w r. urodzin i ++ z pokrewieństwa i d.cz.

  15.00 - Szpital - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo
  i zdrowie z ok. 60 r. urodzin Ryszarda Hurek

Intencje mszalne
czwartek 02 Paź 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na którą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
Czwartek XXVI tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Aniołów Stróżów
2 października 2014r.

a1

l1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara