• Intencje

  INTENCJE MSZALNE OD 5 DO 11 GRUDNIA
  Poniedziałek - 5 grudnia
  06:30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji 15. rocznicy urodzin
  - Za ++ Józefa i Józefę Kluza
  17:00 Roraty: - Za ++ rodziców Stanisławę i Tadeusza oraz za ++ z rodzin Kolarus i Góreckich
  - Za + Stanisława Tarnowskiego w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Tarnowskich, Borkowskich oraz Kaglików

  Wtorek - 6 grudnia - wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
  06:30 - O rozstrzygnięcie trudnych spraw życiowych, uzdrowienie duchowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny Kokot, jej dzieci i siostry Anety z rodziną
  - Za + Mariannę Wójcik w dniu urodzin
  18:00 Roraty: - Za + Reginę w rocznicę śmierci i Bolesława Pasterniak i za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za dusze czyśćcowe
  - Za ++ rodziców Annę i Jana Górnych
  19:00 - Msza św. Odnowy w Duchu Świętym

  Środa - 7 grudnia - wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
  06:30 - Za + matkę Annę, + ojca Władysława, wszystkich ++ z rodziny i za dusze czyśćcowe
  - Za + Sylwię Wyborską (intencja ofiarowana od ojca chrzestnego)
  17:00 Roraty: - Za wstawiennictwem MB Licheńskiej z prośbą o zdrowie dla przyjaciółki Rity Stę-perskiej i łaskę nieba dla jej rodziców i braci
  - Za ++ rodziców Józefa i Joannę Adamskich w 17. rocznicę śmierci matki, ++ rodziców chrzestnych, ++ dziadków z obu stron, + ks. prałata Gerarda Kałużę, wszystkich ++ z po-krewieństwa z obu stron oraz za ++ teściów Klarę i Józefa Kostoń.

  Czwartek - 8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
  06:30 - Za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń Róży Rodziców Niepokalanego Poczęcia NMP z Ozimka i za ++ siostry z tej Róży
  - Dziękując za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB Niepokalanej dla całego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek oraz o nowe powołania do Zgromadzenia
  08:00¬ - Za + Zbigniewa Kałużny w 1 rocznicę śmierci i za++ rodziców, Marię, Józefa Fuks i + Ru-dolfa Góra
  09:30 - W 2. rocznicę urodzin Filipa Marzec z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
  17:00 - Za + Natalię Teduła, teścia Adama Tasarz, ciocię Danutę Kędzia, dziadków Lucynę i Wła-dysława Palińskich, Stanisława, Jana i Henryka Lichosik oraz za dusze czyśćcowe
  - Za + Stanisława Szczabel i Mariusza Kwietniewskiego
  18:30 - Za + ciocię Otylię Pielorz i jej + męża Jerzego
  - Za + Eugeniusza Bieniek (od pracowników NZOZ lek. med. Danuty Płuciennik i znajomych)

  Piątek - 9 grudnia
  06:30 - Za ++ Tadeusza Kościelnego, rodziców, braci, teściów, dziadków i pokrewieństwo z obu stron
  - Za + Zofię Smelster w 1 rocznicę śmierci (od RR MB Kościoła)
  17:00 Roraty: - Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę Piossek, + brata Józefa, ++ rodziców Pawła i Barbarę Wiesiołek, + syna Alfonsa, + brata Teodora i za + Annę Lisurek
  - Za + męża Stanisława Rzęchowskiego w 12. rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron
  18:30 Msza św. gimnazjalna (roraty): - Za + Zofie Smelster w 1 rocznicę śmierci i ++ rodziców Rozalię i Antoniego Dugiełło, brata Henryka i ++ z rodziny Smelsterów
  - Za + Mariannę Miller w 14. rocznicę śmierci, + ojca Edwarda i dziadków z obu stron

  Sobota - 10 grudnia
  06:30 Roraty: - O Boże błogosławieństwo dla Pauliny i Pawła na nowej drodze życia
  - Za + Gertrudę Grodzińską w 10. rocznicę śmierci i za ++ rodziców
  17:15 - Różaniec
  18:00 - Za + matkę Marię Kistela, jej męża Edwarda i za ++ z rodziny Andruchowicz
  - Za + matkę, babcię i prababcię Łucję Panicz w 2. rocznicę śmierci oraz za ciocię Marię Swobodę

  Niedziela - 11 grudnia - 3 Niedziela Adwentu - Gaudete
  06:45 - Za + męża Józefa w rocznicę śmierci, + męża Jana, ++ szwagrów oraz dziadków z obu stron
  08:00 - Za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki i męża z okazji urodzin i o zdrowie w rodzinach Polarz, Feliks i Pawęzowski
  - W 5. rocznicę śmierci mamy Marianny Kukuła i 6. rocznicę śmierci brata Franciszka Kukuła oraz za ++ z rodzin Kukuła i Dobosz
  09:30 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w ro-dzinie Boguta z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o opiekę Matki Bożej dla dzieci
  11:00 - Za + męża i ojca Maksymiliana Halupczok z okazji urodzin i za ++ rodziców Halupczok, Respondek i za + ciocię Marię Halupczok i za ks. prałata Gerarda Kałużę
  14:00 Msza św. z udziałem osób niepełnosprawnych: - Za + Piotra Warzecha w 34. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny
  15:00 Szpital - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Mieczysława Łątkowskiego z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny
  16:15 - Nieszpory
  17:00 - Za + Zbigniewa Jurkiewicza, Jakuba Sasan i za ++ z rodzin Sasów, Jurkiewiczów i Głowac-kich.

Intencje mszalne
niedziela 11 Gru 2016
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Drukuj

Kim był?

Super User. Posted in Św. Jan Chrzciciel


Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochę zapomnianych świętych. Ewangeliści poświęcają mu prawie tyle samo miejsca, co Maryi. Można o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich i listach Apostołów. Najważniejsze święto Jana Chrzciciela przypada w najdłuższy dzień roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiętniającym jego narodzenie. Inne daty związane z osobą Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 24 września, pamiątka poczęcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa w Jordanie; 29 sierpnia, ścięcie Jana.

Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym w Kościele. W ikonografii przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec bądź asceta ubrany w skórę zwierzęcą lub płaszcz z sierści wielbłąda. Ukazywany jest także jako zwiastun ze skrzydłami. Jego atrybutami są: baranek na ramieniu, księdze lub u stóp; baranek z kielichem; głowa na misie; krzyż.

Święty Jan Chrzciciel przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych. Spośród świętych żyjących w czasach Jezusa jego życie jest najlepiej znane. Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Zapowiadany był przez proroków jako ten, który przygotuje drogę Panu. Tomasz a Kempis, autor O naśladowaniu Chrystusa, nazwał go największym ze świętych. Dante w Boskiej komedii umieścił jego tron symetrycznie względem Bogarodzicy.

Jan, jako „przyjaciel oblubieńca" (J 3,29), według wielu teologów, świętych i wierzących zajmuje w niebie najwyższe miejsce po Chrystusie i Maryi, będąc „ozdobą stanu człowieczego", jak go określił Mikołaj Sęp Szarzyński w sonecie Do Najświętszej Panny. Jest mu ono należne, gdyż został napełniony Duchem Świętym w łonie swej matki Elżbiety, a w ten sposób według niektórych Ojców Kościoła oczyszczony z grzechu pierworodnego.

W Kazaniu o św. Janie Chrzcicielu z 1484 roku Mikołaj z Błonia przypisuje Janowi w niebie koronę złotą, na k{tórą składają się godności sześciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kapłańskiego, królewskiego oraz prorockiego. Jan otrzymał również koronę godności: apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów, dziewic i wiernych. Dlatego też jego korona składa się z dwunastu gwiazd, wynosząc go ponad świętych i stawiając na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, że Jan w niebie otrzymał trzy korony: za cnotę dziewictwa wieniec z lilii i róż; za wzgardę dla świata purpurowy diadem; za męczeństwo złotą koronę wysadzaną drogimi kamieniami.

Od początków chrześcijaństwa Jana Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wkład w historię zbawienia. Jest on pośrednikiem między przybywającym na świat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekującym Go człowiekiem. Oto słowa św. Bernarda: „Składajmy Janowi dzięki i za jego pośrednictwem podążajmy do Chrystusa, ponieważ, jak sam mówi: «On ma wzrastać, aja się umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszać? W blasku, rzecz jasna, nie zaś w gorliwości".

Idea pośrednictwa i orędownictwa Jana znalazła wyraz w najstarszych sakramentarzach rzymskich, czyli księgach liturgicznych zawierających formularze modlitewne i objaśnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniańskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj drogę dla Pana, byśmy mogli wejść do komnat Oblubieńca". W innych można znaleźć następujące słowa: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przejrzeniu swoim przeznaczyłeś Jana Chrzciciela, by przygotował Chrystusowi Panu lud doskonały, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tegoż herolda wyzbyła się wszystkich grzechów i zasłużyła, by dostać się do Tego, którego on przepowiadał".

Zycie Jana Chrzciciela było opisywane przez wielu świętych, między innymi przez Hilarego, Efrema Syryjczyka, Ambrożego, Pawła Diakona. Ten ostatni jest autorem słynnego Hymnu na święto Narodzin Jana Chrzciciela: „Ty cieszysz się przywilejem przed wszystkimi ludźmi, dzierżysz prym pośród świętych przez swoją służbę". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykańskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) napełniony w łonie matki Duchem Świętym, poznał Jezusa zamkniętego w żywocie Maryi". Także w sekwencjach i hymnach na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspomina się o Janie: „Jezus przybywa jako Zbawca, z Maryją, gwiazdą morza, raduje się w łonie Jan, w którym zamieszkała łaska".

Zycie i posłannictwo Jana było przedmiotem rozpraw wielu świętych, filozofów i myślicieli. Oto słowa Orygenesa z pierwszej połowy III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spełnia się w świecie po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela".

Osoba Jana Chrzciciela znalazła się także w objawieniach bł. siostry Anny Katarzyny Emmerich. Oto obraz Jana z jej wizji: Miał on brunatne włosy, szatę nosił przewieszoną przez lewe ramię i spiętą pod prawym. W ręce trzymał białą laskę, którą wziął z domu. „Nie pamiętam już dokładnie słów, jakie wymawiał Jan przy chrzcie; mniej więcej brzmiały one: «Niech Jehowa przez Cherubinów i Serafinów zleje na Ciebie wszelkie błogosławieństwo i udzieli Ci mądrości, rozumu i mocy». Ostatnich trzech słów nie słyszałam dobrze, lecz w każdym razie rozchodziło się tu o dary dla umysłu, duszy i ciała, których potrzeba każdemu, aby mógł przynieść Panu w ofierze umysł, duszę i ciało, uświęcone i oczyszczone z wszelkich zmaz grzechowych".

Kalendarz liturgiczny

 
III Niedziela adwentu, Wspomnienie dowolne Św. Damazego I
11 grudnia 2016r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara