• Intencje

  INTENCJE MSZALNE – 01.05. - 08.05.2016 R.

  NIEDZIELA 01.05 – VI Niedziela Wielkanocna

  6.45 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marioli i Tomasza Michalak z ok. urodzin
  8.00 - Za wstawiennictwem świętego Józefa z prośbą o Boże Błogosławieństwo w rodzinach członków Róży Różańcowej Mężczyzn i za ++ z tej Róży
  - Za wstawiennictwem świętego Józefa za Rzemieślników i ich rodziny, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę
  9.30 - SUMA - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo w
  rodzinie Paszko z ok. 50 r. urodzin Doroty Paszko
  - Za + żonę i matkę Annę Nisar w 15 r.śm., + syna Waldemara, rodziców z obu stron, siostrę Hildegardę, szwagra
  Henryka Jończyk, siostrę Otylię, szwagra Gotfryda Bonk, wnuka Adriana, szwagra Roberta Spałek
  i ++ z pokrewieństwa
  11.00 - Do Aniołów Stróżów za roczne dzieci : Lilianna Hordes, Kacper Rejek, Nina Kremska, Leon Młotek, Miłosz
  Twardak oraz za dzieci przyjmujące Chrzest, za ich rodziców i rodziców chrzestnych
  - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo w rodzinie
  Kaczmarek ok. 25 r. ślubu Danuty i Joachima Kaczmarek oraz o pomyślne zdanie egzaminów
  15.00 - Szpital - Za + Henryka Woźnego w 15 r.śm. oraz ++ Zofię, Stanisława, Mariannę, Marcjannę, Weronikę i Tomasza Marchewków, Henryka Troninę, Helenę Woźny, Franciszkę i Adama Stasiaków, Marka Dworackiego i d.cz.
  16.15Godzina Święta
  17.00 - Za + męża Stanisława Borek w 6 r.śm., teściów Mariannę i Stanisława oraz szwagra Józefa

  PONIEDZIAŁEK 02.05 – wsp. św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

  6.30 - Do Świętej Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Błogosławieństwo Boże w dniu 85 r. urodzin Herberta i kolejnej rocznicy urodzin Jerzego
  - O Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla kleryka Wojciecha na czas rekolekcji i przyjęcia święceń
  diakonatu ( od Margaretek )
  17.30 - Nabożeństwo Majowe / Procesja
  18.00 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Hildegardy i Ewalda z ok. rocznicy ślubu
  - Za + matkę Zofię Pasoń w dniu urodzin, + ojca Jana w r. śm., syna i synową i d.cz.
  - Za ++ rodziców Michała i Karolinę, siostrę Wandzię, dziadków oraz teścia Józefa, szwagra Andrzeja
  - Za ++ koleżanki Ewę Wrona, Irenę Kwiecień, Małgorzatę Mencfel, Krystynę Kuchta, Władysławę Walas, Jadwigę
  Ginter, Elżbietę Łomzik, Edwardę Prokopczyk, Stanisławę Muszyńską, Joannę Adamską, ++ kolegów Zbigniewa
  Krupińskiego, Stanisława Oktawca, Janusza Skonieczkę, Józefa Zugrzyckiego i ++ nauczycieli z tego środowiska

  WTOREK 03.05 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  6.45 - Za + żonę Helenę Ledniowską, córkę Danutę, ++ rodziców Zofię i Wojciecha Ledniowskich, + ks.prałata Edwarda Ledniowskiego, ++ braci Stanisława, Władysława, Józefa, siostrę Marię, bratową Paulinę i teściów Annę
  i Franciszka Sołtysek
  8.00 - Za + męża Ewalda Klimosek w 4 r.śm., ++ rodziców Zofię, Jana Cebula, teściów Marię i Maksa Klimosek, szwagra Manfreda i Helmuta oraz + Krystiana w 2 r. śm., ++ pokrewieństwa z obu stron
  - Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Maniura, Anielę i Jana Kanz, rodziców chrzestnych Annę Strzelczyk i Eryka
  Maniura oraz ++ z rodzin Maniura, Kanz, Strzelczyk, Krawiec i d.cz.
  9.30 - Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski za Ojczyznę w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Niej oraz życie wieczne dla tych, którzy poświęcili dla Niej swoje życie
  - Za wstawiennictwem św. Floriana patrona hutników i strażaków w intencji pracowników i zarządu Huty
  Małapanew i ich rodzin oraz Strażaków naszej Gminy i ich rodzin
  11.00 - Za ++ rodziców Antoninę i Mariana Saneckich, Julię i Stanisława Dobry, ++ braci Jana i Andrzeja, bratową Teresę, ++ dziadków Grzymaków, Saneckich, Pszon, Dobry, ++ z pokrewieństwa i d.cz.
  - Za + córkę Lucynę Szuleka, ++ rodziców Justynę i Stanisława, brata Antoniego, bratową Wiesławę, bratanka
  Tomasza i ++ z rodziny
  16.15 - Nabożeństwo Majowe - Procesja
  17.00 - Za ++ Ewę i Jana, Bruna, Franciszka Konop i wszystkich ++ sąsiadów z ul. Brzeziny
  - Za + męża, ojca i dziadka Henryka Besztak w 12 r.śm., ++ rodziców Władysławę i Andrzeja i pokrewieństwo
  z rodziny Besztak

  ŚRODA 04.05 – wsp. św. Floriana, męczennika

  6.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Rogowski i Jończyk
  - Za + bratową w r.śm., brata, męża Józefa, ojca Pawła, teściów, szwagra, za ++ z rodzin Nagły, Pęcherz, Cicheckich i Kieler
  - Za ++ rodziców Józefę i Michała Sykuła i ++ teściów Elżbietę i Józefa Kopacz, Irenę Chyra, Teresę Pinkosz, Józefa
  Tracz, ++ z rodziny z obu stron, ks. prałata Gerarda Kałuże i d.cz.
  17.30 - Nabożeństwo Majowe - Procesja
  18.00 - W języku niemieckim - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie z ok. 18 r. urodzin Jakuba Binkowskiego

  CZWARTEK 05.05 – 1 miesiąca

  6.30 - Za + męża i ojca Gerarda Prukop w 23 r.śm., za ++ rodziców i teściów, ++ siostry Annę, Agnieszkę oraz Elżbietę, szwagrów Alfonsa, Jerzego, za + szwagierkę Getrudę, za ++ siostrzeńców Pawła, Joachima oraz Erwina i d.cz.
  - Za + ojca Włodzimierza Kręskiego w 71 r.śm., matkę Felicję, męża Ireneusza, cioci Ireny, ++ siostry Krystynę
  i Hankę z mężami, + ks. prałata Gerarda Kałużę
  16.00 do 17.30 - Godzina Święta
  17.30 - Nabożeństwo Majowe
  18.00 - MSZA ŚWIĘTA Z PRZYJĘCIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
  - O Błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, braci i sióstr zakonnych
  oraz o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o Błogosławieństwo Boże dla Apostolatu Margaretka i Dzieła
  Modlitwy za Kapłanów Oremus

  PIĄTEK 06.05 – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba / 1 miesiąca

  6.30 - Za + siostrę Łucję Sosnowską w 19 r.śm., matkę Zofię, ojca Mikołaja i pokrewieństwo z obu stron
  - Za ++ rodziców Józefa i Annę Panicz, ++ szwagierki Jadwigę i Marię, szwagrów Gotharda, Romana, Henryka
  i Rudolfa
  16.30 - Szkolna - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Bożą z ok. 27 r. ślubu Małgorzaty i Jarosława Janickich oraz o Błogosławieństwo dla całej rodziny
  - Za + matkę i żonę Teresę Bil w 13 r. śm. oraz za ++ rodziców, teściów i wszystkich ++ z obu stron
  - Za + Stanisławę Sowa w dniu urodzin ( od sąsiadów z bloku )
  17.45 - Nabożeństwo Majowe
  18.30 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa Juruć z ok. 65 r. urodzin oraz o Bożą opiekę dla dzieci i wnuków
  - Za + ojca Kazimierza Olak w 9 r.śm., + mamę Jolantę Olak oraz ++ dziadków Marię i Ireneusza Paluszczak

  SOBOTA 07.05 – 1 miesiąca

  6.30 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Maryi oraz o Tryumf Niepokalanego Serca Maryi i wynagrodzenie Jej
  Niepokalanemu Sercu za obelgi przeciwko Jej dziewictwu
  - Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Kamili Chmura i całej
  rodziny z ok. urodzin
  17.15 - Nabożeństwo Majowe
  18.00 - O wiarę głęboką, gorącą miłość wzajemną, zdrowie, opiekę, Błogosławieństwo i radość życia w rodzinach synów Bogumiła i Szymona Stonoga
  - Za ++ rodziców Stanisławę i Floriana Nowak, brata Mieczysława, dziadków z obu stron i pozostałych ++ z rodzin
  Nowak i Napieraj i d.cz.

  NIEDZIELA 08.05 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  6.45 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo z ok. 40 r. ślubu Marii i Stanisława Cichowskich oraz o Boże Błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
  8.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Zyzik, dzieci i ich
  rodzin
  - Za + mamę Ernę Warzecha z ok. urodzin
  9.30 - SUMA - Za ++ rodziców Elfrydę i Pawła Jończyk, za + męża Mariana Kupczyk, ++ braci Gintra i Leona,
  + bratową Janinę, ++ teściów, dziadków i d.cz.
  11.00 - Za wstawiennictwem św. bp Stanisława, dziękując Bogu za dzieci objęte modlitwą, prosząc dla nich o Dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski w codziennym życiu ( od Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci )
  14.00 - Niepełnosprawni - Za + Stanisława Tarnawskiego w dniu urodzin, jego rodziców Stanisławę i Jana, za ++ z rodziny Tarnawskich, Bachowskich i Kaglików
  15.00 - Szpital - Za + męża, ojca i dziadka Zbigniewa Urbaniak w r.śm., ++ rodziców Martę i Bolesława Kozłowskich, siostrę Marię i szwagra Bernarda Kita i dziadków z obu stron
  16.15 - Nabożeństwo Majowe
  17.00 - Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z rodzin Figurniak, Marud i d.cz

   

   

Intencje mszalne
piątek 06 Maj 2016
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style

Kontakt

kontakt  

Rzymskokatolicka Parafia

p.w. Św. Jana Chrzciciela 

ul. Częstochowska 8, 46-040 Ozimek

tel. (77)4651939; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil na Facebook'u

 

Kancelaria parafialna

kancelaria

- od poniedziałku do soboty

w godzinach 7.05 - 7.50

- w czwartek od 15.00 do 17.00

(dyżur pełni Ksiądz Proboszcz)

- w sobotę od 16.00 do 17.00

(dyżur pełnią Księża Wikariusze)

Porządek nabożeństw

nabożeństwo

Msze święte w niedziele:

6.45; 8.00; 9.30; 11.00;

15.00 - Kaplica szpitalna;

16.15 Nieszpory;17.00

Msze święte w tygodniu:

6.30; 18.00

Spowiedź Święta

spowiedź

 

 

 Okazja do Spowiedzi Świętej

codziennie pół godziny

przed każdą Mszą Św.

 

Kalendarz liturgiczny

 
Piątek VI tygodnia okresu wielkanocnego, Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
6 maja 2016r.

rok-miłosierdzia

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

 

FB na stronkę poprawione

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gościmy:

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

DO

WT

skowronek

jacek

WŚK

OGN

SD

OSP ant

CDO

RPO

rybak

SD

FOŻ

naszawiara