Zadzwoń: +48 774651939    E-mail: info@parafia-ozimek.pl

Znajdź nas :

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła i wskazań Księdza Biskupa Ordynariusza. Odbywa się ono poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich spotkaniach kandydatów do bierzmowania:
Uczniowie klas 8: udział w spotkaniu w małej grupie, uczestniczenie we Mszy św. do bierzmowania (czwartek godz. 18.00) i spowiedź pierwszoczwartkowa
Uczniowie klas 7: udział w spotkaniu w małej grupie uczestnictwo we Mszy św. do bierzmowania (czwartek godz. 18.00) i spowiedź pierwszopiątkowa
Uczniowie klas 6: uczestnictwo we Mszy św. szkolnej (piątek godz. 16.30)

W naszej parafii sakrament bierzmowania jest udzielany uczniom klas 8 szkoły podstawowej, jednak przygotowanie się do jego przyjęcia obejmuje trzyletni cykl, zaczynający się od klas 6 szkoły podstawowej.

Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Świadek bierzmowania. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

- miał ukończony 16 rok życia
- sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
- prowadził życie zgodne z wiarą
- może być to ojciec lub matka bierzmowanego

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
- w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej