Zadzwoń: +48 774651939    E-mail: info@parafia-ozimek.pl

Znajdź nas :

Sakrament kapłaństwa (święcenie kapłańskie) jest to sakrament Nowego Prawa, ustanowiony przez Chrystusa Pana.

W sakramencie tym udzielona zostaje duchowa władza i dana łaska do sprawowania w należyty sposób Eucharystii oraz innych posług kościelnych. Urząd kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów.

"Kapłaństwo zostało ustanowione ze względu na Eucharystię i przez nią kapłani najlepiej służą ludziom i wspólnocie Kościoła, poprzez posługę uświęcania". (Katechizm Kościoła Katolickiego 1551).

Seminarium jest wspólnotą w drodze do kapłaństwa. Nie zostaje się kapłanem w pojedynkę. Potrzeba "wspólnoty uczniów", zbiorowości ludzi, którzy pragną służyć wspólnemu Kościołowi.

Informacje dla kandydatów do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
Adres Seminarium: ul. Drzymały 1,
45-342 Opole
skr. poczt. 246
tel. (77) 442 40 01

www.seminarium.opole.pl