Zadzwoń: +48 774651939    E-mail: info@parafia-ozimek.pl

Znajdź nas :

Apostolat Margaretka to międzynarodowy ruch katolicki, którego korzenie sięgają początku lat 80. Wtedy to w kanadyjskiej miejscowości Aylmer w prowincji Quebec powstała oddolna inicjatywa wiernych, którzy za cel obrali sobie regularną i dozgonną modlitwę za wybranego kapłana. Już wkrótce Apostolat Margaretka zyskał pełną aprobatę i przychylność kanadyjskiego Kościoła, a do rozpowszechniania się idei ruchu w Europie przyczynili się kanadyjscy pielgrzymi przybywający do słynącej w tym czasie z objawień miasta Medziugorie położonego na obszarze dzisiejszej Bośni i Hercegowiny.

Apostolat Margaretka pozostaje do dziś jednym z bardziej popularnych – zarówno wśród wiernych świeckich, jak i hierarchów kościelnych – ruchem modlitewnym w świecie katolickim. Również w Polsce istnieje popierany przez Episkopat ruch margaretkowy. Początkowo Apostolat Margaretka miał u nas charakter nieoficjalny i był tworzony oddolnie przez świeckich. Nabrał on na znaczeniu od 1998 roku, natomiast w kwietniu 2009 roku powołane zostało do życia oficjalne Centrum Apostolatu Margaretka – Ośrodek Krzewienia Modlitwy za Kapłanów w Polsce. Do wzrostu popularności Apostolatu Margaretka w Polsce przyczyniło się ogłoszenie przez papieża Benedykta XVI międzynarodowego roku kapłańskiego (2009). Z kolei w 2014 r. z inicjatywy polskiego Episkopatu ustanowiono diecezjalnych duszpasterzy Centrum Apostolatu Margaretka, zaś dwa lata później – duszpasterza krajowego. Podstawową komórką ruchu, jakim jest Apostolat Margaretka, są margaretki. Każdą z nich tworzy siedmiu wiernych (lub siedem rodzin), którzy podczas uroczystej przysięgi poświęcają swoją wieczystą modlitwę wybranemu kapłanowi. Aby stworzyć margaretkę, wystarczy zebrać odpowiednią ilość osób, a następnie skontaktować się z kapłanem, któremu poświęcona będzie modlitwa. Odkąd funkcjonuje w Polsce Centrum Apostolatu Margaretka, istnieją jasno określone wytyczne dotyczącego tego, w jaki sposób ruch ten ma działać. Mają one w zamyśle ułatwić funkcjonowanie ruchu margaretkowego w naszym kraju i przyczynić się do jego popularyzowania wśród wiernych.